1,5 miliona zł dotacji na pomoc społeczną oraz profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych

6 lipca 2000r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przekazaniu 1 507 000 zł dotacji na pomoc społeczną oraz profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych
Dotacja przyznana została w drodze konkursu organizacjom pozarządowym, realizujących zadania z dziedziny pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do konkursu zgłoszono 186 projektów z terenu Województwa Śląskiego. Zarząd Województwa przyznał dotacje dla 102 przedsięwzięć, mających na celu: -pomoc rodzinie z problemem alkoholowym, zwłaszcza przeciwdziałaniu przemocy i syndromowi współuzależnienia, -wdrożenie nowoczesnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, -wspieranie ruchów samopomocowych, -edukację publiczną w zakresie zjawisk alkoholowych.