Stanowiska Konwentu Marszałków RP

W dniach 30 czerwca - 1 lipca 2000 odbył się w Krakowie Konwent Marszałków RP
Podczas spotkania Marszałkowie Województw przyjęli m. in. stanowiska w sprawach: - finansowania zadań z zakresu obronności, - projektu ustawy o rozwoju ziem górskich, - konieczności podjęcia ustawy o komisji wspólnej rządu i samorządu, - funkcjonowania centralnego, wojewódzkich oraz powiatowych funduszy geodezyjnych. Gościem Marszałków był ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce John Macgregor, który zaprezentował brytyjskie programy pomocowe: "Akcja Samorząd Lokalny" oraz "Twinnig Instytucjonalny". Program "Akcja Samorząd Lokalny" realizowany jest od 11 miesięcy w Polsce przez Międzynarodowe Biuro Władz Lokalnych (LGIB). LGIB organizuje i koordynuje pracę samorządów lokalnych w Anglii i Walii oraz prowadzi lobbing na ich rzecz w Brukseli. Biuro promuje ich działania w Europie oraz pozyskuje informacje o działalności innych samorządów europejskich. Program "Twinng Instytucjonalny" jest programem rządu Wielkiej Brytanii realizowanym w krajach przygotowujących się do członkostwa w Unii Europejskiej. W ramach programu urzędnicy brytyjscy będą szkolić urzędników samorządowych. Podczas Konwentu Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht przedstawił najnowsze informacje z Komisji Europejskiej dotyczące finansowania polityki europejskiej po roku 2007. Marszałkowie dyskutowali również na temat wdrażania ustawy o wspieraniu rozwoju regionalnego oraz harmonogramu działań prowadzących do zawarcia kontraktów regionalnych do końca lutego 2001r. Konwent Marszałków uzgodnił także termin zebrania założycielskiego Związku Województw, które odbędzie się we wrześniu 2000r.