Podsumowano Sportowy Turniej Miast i Gmin 2000

3 lipca 2000r. Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht wręczył nagrody uczestnikom VI edycji "Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2000" Województwa Śląskiego
Sportowy Turniej Miast i Gmin to coroczna, jednodniowa impreza odbywająca się w ramach Światowych Dni Sportu. Uczestnictwo w turnieju polega na jak najszerszym udziale mieszańców miast i gmin w zawodach i zabawach sportowych. Za zwycięzcę uznawana jest ta gmina lub miasto, w której największy odsetek mieszkańców brał aktywny udział w zawodach. Koordynatorem "Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2000" na terenie Województwa Śląskiego jest Zarząd Śląskiego TKKF w Katowicach. Patronat nad imprezą roztoczył Marszałek Województwa W rozegranych 31 maja 2000 zawodach uczestniczyło 471 078 mieszkańców z 37 miast i gmin Województwa Śląskiego. Miasta i gminy zostały podzielone na 5 kategorii, wyznaczonych według ilości mieszkańców. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższe zestawienie.
Kategoria Miasto/Gmina

Liczba
mieszkańców

Liczba
uczestników

Odsetek
startujących

I - do 10 000 mieszkańców Żarnowiec 5 244 2 977 56,79%
II - od 10 000 do 20 000 mieszkańców Gorzyce 18 940 17 119 90,38%
III - od 20 000 do 50 000 mieszkańców Myszków 34 237 27 048 79,00%
IV - od 50 000 do 100 000 mieszkańców Racibórz 62 756 26 079 41,56%
V - ponad 100 000 mieszkańców Sosnowiec 243 024 95 272

39,20%

Ponadto wręczono puchar "Marszałka Województwa Śląskiego" dla powiatu za najliczniejszy udział mieszkańców w turnieju. Wyróżnienie to otrzymał w tym roku powiat grodzki Sosnowiec, w którym w zawodach aktywnie zaangażowane były 95 272 osoby.


 


tagi: