Phare dla gmin

20 czerwca 2000 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht powołał Regionalny Komitet Sterujący (RKS) działający w ramach Funduszu Dotacji Lokalnych programu Unii Europejskiej INICJATYWA II (Phare) oraz Phare SPP (Akcja 3-1)
Środki Funduszu Dotacji Lokalnych przeznaczone są dla gmin Województwa Śląskiego na realizację działań służących łagodzeniu skutków restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa, zgodnych z priorytetami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. O wsparcie ze środków Funduszu może ubiegać się 65 gmin górniczych. Regionalny Komitet Sterujący ocenia i rekomenduje przyznanie dotacji. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Zarządu oraz Sejmiku Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego a także gmin i powiatów. Ponadto w pracach Komitetu uczestniczą przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych a także organizacji pozarządowych. Przewodniczącym Regionalnego Komitetu Sterującego jest Marszałek Województwa. 29 czerwca Komitet Sterujący oceni 79 wniosków. Na najlepsze wnioski Fundusz Dotacji Lokalnych przeznaczy 9 mln euro. Członkowie Regionalnego Komitetu Sterującego w ramach programu PHARE SPP (Akcja 3-1) będą uczestniczyć w pracach koordynujących powstawanie Programu Operacyjnego w ramach Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Celem PHARE SPP jest przygotowanie instytucji regionalnych do korzystania z funduszy Unii Europejskiej.