Spotkanie przedstawicieli małej i średniej przedsiębiorczości

VI Górnośląskie Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości - perspektywy rozwojowe sektora małych przedsiębiorstw w regionie
21 czerwca 2000 w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się VI Górnośląskie Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Patronat nad przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, Wicepremier Janusz Steinhoff oraz Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach prof. Jan Wojtyła. Wiodącym tematem tegorocznego forum były perspektywy rozwojowe sektora małych przedsiębiorstw w regionie. Celem VI edycji spotkania jest integracja małego i średniego biznesu w skali regionu oraz przedstawienie problemów i oczekiwań tego sektora gospodarki. Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht zwrócił uwagę na proces decentralizacji państwa, co daje większe możliwości podejmowania kluczowych decyzji na szczeblu regionalnym. Marszałek zwrócił się do przedstawicieli środowisk małej i średniej przedsiębiorczości naszego regionu z wnioskiem o sugestie dotyczące rozwiązań Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. "Jesteśmy gotowi do rozmów na temat strategii, kierunku rozwoju. Nasze Województwo musi być nowoczesne. Nie mamy wyjścia - jesteśmy skazani na sukces" - dodał Marszałek.