Akademia Internacjonalizacji - rynek niemiecki

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach Akademii Internacjonalizacji, które odbędzie się 31 stycznia 2023 roku w Funduszu Górnośląskim, al. Roździeńskiego 188, Katowice.
akademia internacjonalizacji - rynek niemiecki

Akademia Internacjonalizacji – ekspansja na rynek niemiecki, ma na celu przygotowanie przedsiębiorców z województwa śląskiego do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami w Niemczech. W trakcie spotkania omówione zostaną kwestie formalno-prawne prowadzenia działalności na rynku niemieckim, aspekty różnic kulturowych oraz najskuteczniejsze metody marketingowe uwzględniające specyfikę rynku.

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego, którzy są zainteresowani działalnością eksportową na kierunku zachodniej Europy, w szczególności w Niemczech.

Podczas szkolenia zostaną zorganizowane trzy bloki tematyczne:

  • Różnice międzykulturowe
  • Marketing międzynarodowy
  • Rozpoczęcie działalności na rynku niemieckim


Akademia Internacjonalizacji prowadzona będzie przez ekspertów-praktyków:

Katarzyna Sokołowska  – od 2016 roku kieruje przedstawicielstwem landowej Agencji Inwestycji Promocji kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia – NRW.Global Business. W latach 2003-2015 pełniła funkcje wicedyrektora Instytutu Polskiego w Lipsku, Berlinie oraz dyrektora Instytutu Polskiego w Düsseldorfie. Z wykształcenia  germanistka (Uniwersytet Wrocławski). Ukończyła również handel zagraniczny (Wrocławska Akademia Biznesu), Szkołę Praw Człowieka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) oraz eMBA (ESCP Europe – Berlin).

Tomasz Baron, LL.M – radca prawny w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz Izby Adwokackiej w Düsseldorfie. Od ponad 5 lat zajmuje się doradztwem na rzecz polskich i niemieckich podmiotów z zakresu polskiego i niemieckiego prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa korporacyjnego i prawa pracy. Kompleksowo doradza podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą w Polsce oraz w Niemczech, a na dalszym etapie ich działalności zajmuje się ich bieżącą obsługą prawną. Tomasz Baron, aktywnie uczestniczy i koordynuje międzynarodowe procesy due diligence oraz międzynarodowe procesy fuzji i przejęć (M&A).

Dr. Dominik Wagner, LL.M. – Rechtsanwalt i Partner w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte. Niemiecki adwokat i partner w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte (Düsseldorf). Certyfikowany specjalista z zakresu prawa handlowego i korporacyjnego, jak i międzynarodowego prawa gospodarczego. Od ponad 15 lat świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz niemieckich, polskich i zagranicznych klientów w różnych kwestiach prawa gospodarczego, w szczególności przy zakładaniu spółek i ekspansji zagranicznej, w zakresie prawa umów, prawa handlowego i korporacyjnego.
W swojej dotychczasowej karierze wprowadził do Niemiec kilkadziesiąt zagranicznych firm. Doradza ponadto w zakresie różnych konstelacji projektów biznesowych, strukturyzacji korporacyjnych oraz świadczy pomoc prawną przy fuzjach i przejęciach (M&A).

 

REJESTRACJA

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Fundusz Górnośląski S.A.

Sokolska 8, 40-086 Katowice

tel. +48 327 233 110

internacjonalizacja@fgsa.pl

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Akademia Internacjonalizacji organizowana jest w ramach projektu “Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.