Akademia Internacjonalizacji na rynek niemiecki – relacja ze spotkania!

W dniu 31 stycznia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Akademii Internacjonalizacji.
Akademia Internacjonalizacji - ludzie Akademia Internacjonalizacji, fot. FG S.A.

Tym razem mieliśmy przyjemność gościć w nowo otwartym Centrum Internacjonalizacji Funduszu Górnośląskiego S.A. przy al. Roździeńskiego 188 w Katowicach. Przedsiębiorcy uzyskali niezbędne informacje potrzebne do rozpoczęcia działalności eksportowej na rynku niemieckim. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A.

Akademia internacjonalizacji — rynek niemiecki, miała na celu przygotowanie przedsiębiorców z województwa śląskiego do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami w Niemczech. W trakcie spotkania omówione zostały kwestie formalno-prawne prowadzenia działalności na rynku niemieckim, aspekty różnic kulturowych, jak również najskuteczniejsze metody marketingowe uwzględniające specyfikę rynku.

Szkolenie poprowadzili eksperci, posiadający zarówno niezbędną wiedzę, jak i praktyczne doświadczenie biznesowe na rynku niemieckim. W ramach Akademii mieliśmy przyjemność gościć Tomasza Barona, LL.M.– radcę prawnego z kancelarii TIGGES Rechtsanwalte, członka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz Izby Adwokackiej w Dusseldorfie. Dr Dominika Wagnera, LL.M Rechtsanwalte, Partnera z kancelarii  TIGGES Rechtsanwalte. Katarzynę Sokołowską, przedstawicielkę Agencji Inwestycji i Promocji kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, NRW.INVEST. Zbigniewa Popowskiego – specjalistę z zakresu zabezpieczenia i finansowania handlu międzynarodowego z 20-letnią praktyką w bankowości i finansach.

Część merytoryczną rozpoczął dr Dominik Wagner, który przybliżył uczestnikom Akademii w sposób kompleksowy różnice między rynkiem polskim, a niemieckim.

Następnie głos zabrał Pan Tomasz Baron, który przedstawił śląskim przedsiębiorcom MŚP, w jaki sposób krok po kroku rozpocząć działalność na rynku niemieckim. Omówił także, jakie są szanse i ograniczenia na rynku niemieckim dla przedsiębiorców z Polski, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych. 

O specyfice rynku regionalnego landu Nadrenia Północna-Westfalia mówiła Pani Katarzyna Sokołowska. Przedstawiła potencjał landu NRW oraz na jakie formy wsparcia można liczyć ze strony instytucji otoczenia biznesu. Dodatkowo omówiła strategie wejścia na rynek niemiecki, na przykładzie polskich inwestycji w NRW.

Ostatnim ekspertem, który zabrał głos był Pan Zbigniew Popowski, który przedstawił uczestnikom spotkania kanały promocji, sposoby planowania strategii komunikacyjnej oraz przykłady dobrze przeprowadzonych kampanii marketingowych.

Szkolenie zakończyła sesja Q&A, w której czynny udział brali przedstawiciele Funduszu Górnośląskiego. Podczas tej części można było uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie Fundusz oferuje w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i ekspertom za udział oraz zaangażowanie w tej niezwykle wartościowej dyskusji, która sprzyjała wymianie doświadczeń i wiedzy. Liczymy na kolejne spotkania, które korzystnie wpływają na rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim.

Akademia Internacjonalizacji organizowana jest w ramach projektu “Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
spotkanie na akademi, ludzie przy recepcji Akademia Internacjonalizacji - ludzie Akademia Internacjonalizacji  - ludzie Akademia Internacjonalizacji - ludzie Akademia Internacjonalizacji - ludzie Akademia Internacjonalizacji - ludzie