Aktywizacja Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) oraz Miasto Jaworzno zawarły umowę o współpracy, której celem jest aktywizacja oraz zagospodarowanie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego w ramach Polskiej Strefy inwestycji.

dłoń trzymająca pióro podczas podpisywania umowy freepik.com

W lipcu br. sfinalizowana została zamiana nieruchomości gruntowych pomiędzy Lasami Państwowymi a Gminą Jaworzno. Tym samym samorząd został właścicielem terenu i możliwe było podjęcie kolejnych działań, zmierzających do zagospodarowania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG). W tym procesie rolą KSSE będzie aktywizacja terenów JOG oraz poszukiwanie nowych inwestorów jak również przygotowanie formalnej strony sprzedaży nieruchomości.

Szacuje się, iż zatrudnienie w JOG będzie mogło znaleźć nawet 12 tys. osób oraz, że obszar ten ma potencjał porównywalny do podstrefy gliwickiej KSSE. Ważne jest również przyciągniecie zaawansowanych technologicznie inwestycji, które są niezmiernie ważne w obliczu transformacji energetycznej. ElectroMobility Poland S.A. planuje na terenie JOG budowę polskiego samochodu elektrycznego.

Na podstawie:

https://www.facebook.com/KatowickaSSE

https://jaworzno.naszemiasto.pl/umowa-o-wspolpracy-jaworzna-z-ksse-podpisana-jaworznicki/ar/c1-8938041

https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,izera-to-nie-wszystko-ksse-i-jaworzno-podpisaly-umowe-o-wspolpracy,wia5-2-7062.html

https://www.jaworzno.pl/2022/08/04/jog-gmina-podpisala-umowe-o-wspolpracy-z-ksse/