Będzie bezpieczniej i bez korków

 Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w m. Bieruń. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w m. Bieruń. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 połączona z modernizacją skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w Bieruniu

- Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową skrzyżowania DW 934 z DK 44 połączonej z modernizacją skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w Bieruniu – poinformowano na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta w Bieruniu. Wartość robót to 69,3 mln zł brutto.

- Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 połączona z modernizacją skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w Bieruniu to zadanie na tyle skomplikowane, że jeszcze kilka lat temu uważano je za niemożliwe do zrealizowania, a jednak udało się pokonać wszystkie niedogodności i dziś jesteśmy w momencie postępowania przetargowego. Inwestycja umożliwi płynność ruchu w każdą ze stron, a mówimy nie tylko o drogach ważnych lokalnie, ale także trasie krajowej. Skończą się korki, wzrośnie też bezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli mówimy o znajdującym się tam przejeździe kolejowym. Samo rozwiązanie komunikacyjne będzie nowoczesne, tak jak technologia wykonania, która zapewnia użytkowanie drogi na długie dekady. Jest to jedna z tych inwestycji, która spina klamrą cały wachlarz modernizacji dróg wojewódzkich w regionie w mijającej kadencji samorządu województwa. Od 2018 do 2024 roku przeznaczymy na ten cel 2,7 mld zł. To najwięcej w historii wojewódzkiego samorządu – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

Długość przeznaczonego do remontu odcinka na DW 934 to 0,6 km, na DK 44 będzie to odcinek 0,3 km. Umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej podpisano pod koniec grudnia 2020 roku.

Podpisanie umów i rozpoczęcie robót budowlanych planowe jest w drugim kwartale bieżącego roku Planowany termin realizacji robót budowlanych i oddania inwestycji do użytkowania to 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie bieruńsko-lędzińskim. To droga wojewódzka 934 przebiegająca w kierunku Chełmu Śląskiego i Imielina. DW 934 na tym odcinku posiada przekrój jednojezdniowy, dwupasowy, wzdłuż drogi zlokalizowane są chodniki. Łączy się ona z drogą krajową nr 44 na skrzyżowaniu czterowlotowym z sygnalizacją świetlną w Bieruniu. Droga krzyżuje się w jednym poziomie z liniami kolejowymi nr 138 oraz 885, co wpływa niekorzystnie na warunki ruchu na przedmiotowym odcinku drogi. Tworzą się tam duże korki

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK Piast – Ziemowit, gdzie występuje II, III i IV kategoria terenu górniczego.

- W ramach zadania przewiduje się kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej, co pozwoli na doprowadzenie jej do wymaganych parametrów technicznych. Konstrukcja jezdni uwzględnia dopuszczalny nacisk osi na drogę wynoszący 115 kN. Projekt obejmuje również budowę obiektu mostowego w ciągu linii kolejowej, co umożliwi likwidację istniejącego przejazdu w poziomie jezdni. W ramach zadania zostanie także przebudowany odcinek drogi krajowej nr 44 oraz istniejące skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, w miejscu którego powstanie rondo – informuje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Zakres prac obejmuje: przebudowę DW 934 na odcinku 0,6 km wraz z przebudową skrzyżowania z DK 44 (budowa ronda), budowę tunelu pod liniami kolejowymi wraz z przebudową układu torowego oraz urządzeń SRK, budowę ścian szczelinowych,  chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie odwodnienia i oświetlenia drogi, elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą oraz rozbiórkę budynków.

- Problem, który mieliśmy przez lata zostanie wreszcie definitywnie rozwiązany. Od blisko 20 lat zastanawialiśmy się jak odkorkować Bieruń. Natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej to średnio 2 tys. 800 pojazdów w ciągu doby – podsumowuje burmistrz Bierunia. Krystian Grzesica.

 

 

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w m. Bieruń. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w m. Bieruń. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w m. Bieruń. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w m. Bieruń. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w m. Bieruń. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w m. Bieruń. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w m. Bieruń. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w m. Bieruń. fot. Andrzej Grygiel / UMWS