Beskidy bez barier

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Jurajska i beskidzka grupa GOPR otrzymały wsparcie z budżetu województwa w łącznej wysokości 200 tys. zł

W Szczyrku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Beskidy bez barier”, w trakcie której przekazano środki na wsparcie zadań z zakresu ratownictwa górskiego. Okolicznościowe czeki przekazali marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża i członek Zarządu Beata Białowąs. W spotkaniu uczestniczyli radni Sejmiku Ewa Żak i Stanisław Baczyński oraz przedstawiciele Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego i burmistrz Szczyrku, Antoni Byrdy.

„Zapewnienie bezpieczeństwa w górach jest jednym z priorytetów władz regionu. Chcemy, żeby mieszkańcy, ale również turyści odwiedzający Śląskie czuli się u nas bezpiecznie, stąd inwestycje w nowoczesny sprzęt, który ratuje zdrowie i życie. Dziękuję ratownikom GOPR za ich ciężką pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Beskidach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej” – zapewniał marszałek Jakub Chełstowski.

Grupa Jurajska Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kroczycach otrzymała 80,8 tys. zł, a Grupa Beskidzka Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku 119,2 tys. zł. Spotkanie odbyło się na Hali Skrzyczeńskiej w Szczyrku.

„Bez wsparcia z budżetu województwa śląskiego nie byłoby nas stać na realizowanie działań. Coraz lepsza infrastruktura przyciąga turystów, to dobrze, że spędzają ten czas aktywnie, ale odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo spada na nas. Dlatego dziękuję za to wsparcie, które pozwala nam się rozwijać i pomagać turystom” - mówił Piotr Szostek, prezes beskidzkiej grupy GOPR.

Warto przypomnieć, że w latach 2019-2021 samorząd województwa śląskiego przekazał ratownikom środki finansowe w wysokości 2,27 mln zł.

„Naszym zadaniem jest wsparcie turystyki, to odzwierciedlenie naszych działań podjętych w trakcie pandemii. Promujemy turystykę w regionie, wspieramy nasze marki turystyczne, ale chcemy też zapewnić bezpieczeństwo turystom, bo wraz ze wzrostem zainteresowania turystyką, zwiększa się też liczba wypadków, dlatego ratownicy powinni mieć sprzęt i narzędzia, by to wsparcie zapewnić” – podkreślał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Przed uroczystym wręczeniem dofinansowania odbył się ostatni etap rajdu w ramach projektu „Beskidy bez barier”. Uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać prelekcji dotyczących pracy bez barier, doświadczeń GOPR w górskiej turystyce społecznej oraz roli rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem niepełnosprawnycm.

“Beskidy bez barier” to cykl rajdów górskich po Beskidzie Śląskim organizowanych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową. Organizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku. Liczba uczestników jest ograniczona do 60 osób, w tym 4 ratowników/przewodników GOPR oraz 28 opiekunów z 28 podopiecznymi. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano cykl 10 rajdów górskich "Beskidy bez barier" w Szczyrku oraz jedną wycieczkę grupy z Polski po najciekawszych miejscach Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady. Przed rozpoczęciem wyjścia na trasy, każdorazowo uczestnicy są przeszkoleni z pierwszej pomocy w górach. Szkolenia są prowadzone przez przedstawicieli GOPR.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS