Boom drogowych inwestycji

 Podpisanie umów. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Podpisanie umów. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Północno-zachodnia obwodnica Raciborza i przebudowa DW 910 od DK86 do granicy z Dąbrową Górniczą
W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisano dwie umowy na realizację wymienionych zadań drogowych. Do 2024 Województwo Śląskie na modernizację i budowę dróg wyda zawrotną, rekordową w historii kwotę blisko 2,7 mld zł.

W konferencji, podczas których podpisano umowy na realizację tych inwestycji uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, członek zarządu województwa Krzysztof Klimosz, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor, starosta raciborski Grzegorz Swoboda a także prezydent Będzina Łukasz Komoniewski.

- Pod kątem inwestycji drogowych, to dla Raciborza i Będzina jest to bardzo ważny dzień. Północno-zachodnia obwodnica Raciborza i przebudowa DW 910 od DK 86 do granicy z Dąbrową Górniczą mają ogromne znaczenie w kontekście poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy, co jest oczywiście priorytetem, ale każdy nowy czy wyremontowany odcinek drogi to klucz do rozwoju gospodarczego miast i gmin regionu. Warto przypomnieć, że Województwo Śląskie zarządza siecią 1250 kilometrów dróg. To duże wyzwanie, wielka odpowiedzialność, ale mijająca kadencja samorządu województwa przejdzie do historii jako rekordowa względem środków, jakie przeznaczyliśmy na modernizację dróg. Licząc od 2018 do 2024 roku będzie to w sumie aż 2,7 mld zł. Co więcej, wszystkie nawierzchnie zostały wykonane w oparciu o najnowocześniejsze dostępne na świecie technologie – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

Pierwszą z inwestycji jest północno-zachodnia obwodnica Raciborza. Dokumentacja projektowa ma być gotowa w trzecim kwartale 2025 roku, a finisz prac przewidziany jest na czwarty kwartał 2027 roku.  Długość odcinka wyniesie 4 km. Zadanie  zostało zgłoszone przez Województwo Śląskie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 72 mln zł. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu raciborskiego, gminy Rudnik i Raciborza. Droga będzie przebiegać głównie przez tereny rolnicze o rozproszonej zabudowie. Miejsce włączenia początku projektowanej obwodnicy – rejon skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 z drogą krajową nr 45 w miejscowości Rudnik; koniec - włączenie do DW 416 na odcinku między skrzyżowaniem DW 417 z DW 416 a obszarem zabudowanym Raciborza. Druga z inwestycji to również liczący ponad 4 km odcinek. Będzie to przebudowa DW 910 od DK 86 do granicy z Dąbrowa Górniczą. Koszt inwestycji to 109 382 537 zł brutto, a ma ona zakończyć się w drugim kwartale 2026 roku. Będzie ona podzielona na trzy etapy: pierwszy obejmie ulicę Czeladzką – od skrzyżowania z drogą krajową nr 86 do skrzyżowania „nerka”; drugi skrzyżowanie „nerka” do mostu nad rzeką Czarna Przemsza; trzeci od mostu nad rzeką Czarna Przemsza do granicy miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 910 przewidziany do przebudowy rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 86 oraz nr 94 w Będzinie, natomiast kończy się na granicy Dąbrowy Górniczej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie umów. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Podpisanie umów. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Podpisanie umów. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Podpisanie umów. fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy