Czas na EKO-Parking

 Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS

Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking

W otwarciu parkingu uczestniczyli m.in. marszałek Jakub Chełstowski, prezydent Katowic Marcin Krupa oraz radna Sejmiku Województwa Śląskiego – Katarzyna Stachowicz i dyrektor szpitala, Włodzimierz Migacz.

„Parking to niezwykle istotne miejsce w każdym szpitalu, które przede wszystkim ma służyć pacjentom. W przypadku Katowickiego Centrum Onkologii są to osoby ciężko chore, dlatego dojazd na miejsce i możliwość zaparkowania pojazdu są dla nich bardzo ważne. Do tego jest to przestrzeń zielona, przyjazna i ekologiczna, a na takie projekty bardzo stawiamy dbając o naszą przestrzeń. Projekt ten jest świadectwem tego, że Marszałkowski Budżet Obywatelski to świetny sposób na realizację projektów, które służą mieszkańcom, bo to właśnie oni wybierają najlepsze projekty” – przekonywał marszałek Jakub Chełstowski.

Inwestycja, której wartość to 2,5 mln zł powstała w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego i otrzymała w ten sposób dofinansowanie w wysokości 2,1 mln zł. Pozostałe środki to koszty własne szpitala. Na ten projekt głosowało 8681 osób.

„Widać tutaj dobrą rękę gospodarza, który dba nie tylko o rozwój placówki, ale także o otaczającą ją przestrzeń. Takie miejsce ułatwia pacjentom dojazd do szpitala, pozwala skoncentrować się na procesie leczenia, który sam w sobie powoduje dużo stresu. To także wybór, którego dokonali sami mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego, co wskazuje na to, że taki ekologiczny, zielony parking jest im potrzebny” – mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zadanie obejmowało budowę ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania inwestycyjnego zastosowano rozwiązania przyjazne środowisku.

 • wykonanie miejsc parkingowych z geokraty/ażurowych płyt betowych,
 • geokrata wysiana trawą umożliwia przepuszczanie wody do gruntu, co pozwala roślinom naturalnie wegetować,
 • wdrożone rozwiązania pozwolą stworzyć powierzchnię zewnętrzną biologicznie czynną. Trawa nie będzie narażona na uszkodzenia spowodowane jeżdżeniem czy parkowaniem samochodów. Ścianki kratek skutecznie chronią korzenie roślin.

Elementem ekologicznym jest też ledowe oświetlenie parkingu. W ramach zadania wykonanych zostało 71 miejsc parkingowych, ale także wyremontowano istniejącą już nawierzchnię, ogrodzenie, zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, instalację teletechniczną, kablową i system parkingowy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS Katowickie Centrum Onkologii wzbogaciło się o ekologiczny parking, fot. Tomasz Żak / UMWS