Dostęp do Gmachu Sejmu Śląskiego - zmiany organizacyjne

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Wejście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wyłącznie od ul. Jagiellońskiej

Zgodnie z informacją przekazaną przez Śląski Urząd Wojewódzki od 19 czerwca 2019r. (środa) z powodu robót budowlanych wyłączona zostanie z użytkowania strefa wejściowa do Gmachu Sejmu Śląskiego od strony ul. Ligonia.

Do czasu zakończenia prac remontowych wejście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego możliwe będzie jedynie od strony ul. Jagiellońskiej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. arch. BP Tomasz Żak  Teren wyłączony z użytkowania / graf. ŚUW