Druga wizyta studyjna partnera z Islandii

 Druga wizyta studyjna partnera z Islandii . fot. mat. organizatora Druga wizyta studyjna partnera z Islandii . fot. mat. organizatora
Spotkanie w ramach projektu „Śląskie. Dla Zawodowców” („Silesia. 4Professionals”)

W dniach 23-24 kwietnia 2024 roku w Katowicach, w ramach projektu „Śląskie. Dla Zawodowców” („Silesia. 4Professionals”), odbyło się drugie spotkanie projektowe z przedstawicielami partnera zagranicznego z Islandii.

Uczestnikami spotkania byli reprezentanci trzech instytucji Partnera tj. Vestfjarðastofa – Biuro Rozwoju Regionalnego Fiordów Zachodnich Westfjords, Westfjords Lifelong Center, Isafjordur Secondary School oraz przedstawiciele Lidera tj. pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Przedmiotem pierwszego dnia spotkania, była wizyta w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, gdzie uczestnicy mieli okazję zwiedzić bazę dydaktyczną oraz Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych.

W drugim dniu spotkania, przedstawiciele Partnera i Lidera projektu wspólnie uczestniczyli w konferencji międzynarodowej podsumowującej realizowany projekt, połączonej z debatą ekspercką w zakresie atrakcyjnego kształcenia zawodowego.

Partnerzy z Islandii i Polski przeanalizowali swoje wzajemne działania i doświadczania w ramach projektu oraz przedyskutowali temat przyszłych rozwiązań w zakresie edukacji zawodowej.


English below

Second study visit of a partner from Iceland

On April 23-24, 2024 in Katowice, as part of the project “Silesia. 4Professionals”, the second meeting was held with representatives of the foreign partner from Iceland.

The participants of the project meeting were representatives of three Partner institutions, i.e. Vestfjarðastofa - Westfjords Regional Development Office, Westfjords Lifelong Center, Isafjordur Secondary School and the Leader's representatives, i.e. employees of the Department of the European Social Fund of the Silesian Voivodeship Marshal's Office in Katowice.

The subject of the first day of the meeting was a visit to the headquarters of the Vocational Development Institute in Katowice, where participants had the opportunity to visit the educational base and the Industry Skills Center in the field of port and airport terminal operations.

On the second day of the meeting, representatives of the Partner and Leader participated common in an international conference summarizing the implemented project, combined with an expert debate in the field of attractive vocational education.

Partners from Iceland and Poland analyzed their mutual activities and experiences within the project and discussed future solutions in the field of vocational education.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Druga wizyta studyjna partnera z Islandii . fot. mat. organizatora Druga wizyta studyjna partnera z Islandii . fot. mat. organizatora Druga wizyta studyjna partnera z Islandii . fot. mat. organizatora Druga wizyta studyjna partnera z Islandii . fot. mat. organizatora Druga wizyta studyjna partnera z Islandii . fot. mat. organizatora Druga wizyta studyjna partnera z Islandii . fot. mat. organizatora Druga wizyta studyjna partnera z Islandii . fot. mat. organizatora Druga wizyta studyjna partnera z Islandii . fot. mat. organizatora Druga wizyta studyjna partnera z Islandii . fot. mat. organizatora