Drugi dzień na Województwa Śląskiego na targach EXPO REAL 2022

Trwają Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL w Monachium. Region promuje na nich swoją atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą.

Polska od kilku lat jest niekwestionowanym liderem na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Miasta, samorządy, regionalne agencje i firmy deweloperskie znajdują na targach dobre miejsce do spotkań, a tym samym do prezentacji ofert nieruchomości i terenów inwestycyjnych potencjalnym inwestorom. Podkreślić należy, że stała obecność na targach pozwala na trwałe wpisanie się w międzynarodową sieć powiązań biznesowych w sektorze nieruchomości.

więcej: https://exporeal.net/en/

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.