Dwa tygodnie na złożenie wniosków

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Do 3 stycznia 2024 r. można składać wnioski w konkursie w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego

Do 3 stycznia 2024 r. można składać wnioski w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od 01.02.2024 r. do 17.12.2024 r.

Celem konkursu jest wsparcie zadania publicznego Województwa Śląskiego, które będzie realizowane w zakresie:

  • Upowszechniania kultury fizycznej realizowane w terminie od 01.02.2024 r. do 17.12.2024 r.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodą realizowane w terminie od 01.02.2024 r. do 17.12.2024 r.

Na realizację zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczono 4 342 412,00 zł, z czego:

  • upowszechnianie kultury fizycznej - 2 732 412,00 zł;
  • sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 800 000 zł;
  • szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików – 400 000 zł;
  • udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 250 000  zł;
  • sporty lotnicze – 70 000  zł;
  • sporty motorowe – 90 000 zł.

Z kolei na realizację zadania pn. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodą realizowane przeznaczono kwotę 600 000 zł,

Oferty muszą być złożone w formie elektronicznej przy użyciu generatora „WITKAC” dostępnego na stronie witkac.pl oraz wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora ofert, które należy składać do 3 stycznia 2024 r. do godziny 15:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 stycznia 2024 r.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie (BIP)