Działalność badawczo-rozwojowa w województwie śląskim

Województwo śląskie jest jednym z najważniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych w Polsce.
mikroskop na szklanym blacie źródło: pexels.com

Wykorzystanie wiedzy oraz innowacyjność są bardzo ważnymi czynnikami stymulującymi tempo i poziom rozwoju gospodarczego regionu. Na wysoki potencjał gospodarczy i naukowy mają wpływ m.in. koncentracja przedsiębiorstw z grupy wysokich technologii jak również ośrodków naukowych o zróżnicowanych kompetencjach badawczo-rozwojowych (B+R). Potencjał badawczo-rozwojowy stanowi również silną zachętę dla inwestorów.

Województwo śląskie zajmuje trzecią pozycję w kraju pod względem liczby podmiotów prowadzących działalność B+R. W 2020 roku w regionie zarejestrowane były 702 takie podmioty. Duży atut stanowi działalność uczelni wyższych. W roku akademickim 2020/2021 w województwie śląskim funkcjonowało 30 uczelni wyższych, w tym 21 placówek wyspecjalizowanych badawczo. We wskazanym okresie odnotowano około 115 tyś. studentów. Województwo zajmuje czwarte miejsce w kraju pod względem nakładów na działalność badawczą i rozwojową. Według danych za 2020 rok łączna wartość nakładów wewnętrznych poniesionych na prace B+R wyniosła ok 2 373,7 mln PLN. Region plasuje się także na trzeciej pozycji w kraju pod względem liczby zatrudnionych w działalności B+R. W 2020 roku było to ponad 26 tys. osób. Województwo śląskie znajduje się w krajowej czołówce pod względem liczby zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych jak również przyznanych patentów.

Niezmiernie ważne są działania prowadzące do komercjalizacji efektów badań naukowych oraz do transferu wiedzy, co przyczynia się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej regionu. Istotnym elementem są instytucje otoczenia biznesu, łączące jednostki naukowo-badawcze z przedsiębiorcami, należą do nich m.in. parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii.
Wszystkie te czynniki prowadzą do dynamicznego rozwoju gospodarki, do napływu inwestorów tak, by województwo śląskie znajdowało się w czołówce najbardziej innowacyjnych regionów w Europie.

Do najistotniejszych instytucji prowadzących działalność badawczo-rozwojową w regionie zaliczyć można Politechnikę Śląską, Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Sieć Badawczą Łukasiewicz, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o., Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o., Politechnikę Częstochowską, Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach.

Do najważniejszych centrów transferu technologii tworzących ekosystem innowacji w województwie śląskim należą: Ośrodki Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej, jednostki zarządzane przez uczelnie wyższe: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej jak również Śląski Park Medyczny Kardio-Med Silesia w Zabrzu.

Źródło: raport PwC pn. Śląskie – siła przyciągania