Eksport województwa śląskiego

Województwo śląskie znajduje się w czołówce regionów pod względem wartości sprzedaży towarowej za granicę.

czarny napis made inSilesia na żółtym tle

Wartość eksportu województwa śląskiego w 2019 roku wyniosła 120,4 mld zł co stanowi 12% całkowitej wartości eksportu Polski, który w omawianym okresie wyniósł 1 005 mld zł. Istotny jest również udział regionu pod względem liczby eksporterów - w 2019 roku zarejestrowano 4 874 takich firm, wobec 46 440 eksporterów w Polsce, co stanowi 10,5%. W skali kraju województwa mazowieckie oraz śląskie generują blisko jedną czwartą krajowego eksportu.

W 2019 roku największym partnerem handlowym województwa śląskiego były Niemcy. W pierwszej dziesiątce najważniejszych  współpracowników gospodarczych znalazły się również Czechy, Włochy, Francja, Słowacja, Wielka Brytania, Hiszpania, Węgry, Austria oraz Rumunia. Do najważniejszych branż eksportowych należą: produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych oraz produkcja pojazdów samochodowych; produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych, a ponadto przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz wytwarzanie wyrobów ze szkła, porcelany i ceramiki.

Firmy z województwa śląskiego powinny piąć się w górę łańcuchów wartości, oferować produkty wysokiej jakości oraz poszukiwać nowych rynków zbytu. Dlatego też Województwo Śląskie duży nacisk kładzie na pobudzenie i rozwój internacjonalizacji działań biznesowych, eksportowych oraz innowacyjnych MŚP z regionu. W nurt ten wpisuje się przygotowany przez Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, będącego referatem w Departamencie Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej katalog pn.  made inSilesia, który prezentuje potencjał gospodarczy regionu i promuje firmy oraz produkty i usługi eksportowe z regionu. Zapraszamy do lektury katalogu!

Źródło: raport PwC pn. Śląskie – siła przyciągania

Załączniki
Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego 2022 [PDF 7,2MB]
made inSilesia [PDF 7,0MB]