Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Do kogo program jest skierowany jakie są formy wsparcia oraz jakie cele i priorytety zostały przed nim postawione ? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdą Państwo poniżej.

Program został skierowany do sektora nauki, instytucji otoczenia biznesu czy przedsiębiorstw przed którym zostały postawione następujące cele :

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

Priorytety przedstawione w projekcie :

 • Wsparcie dla przedsiębiorców
 • Środowisko przyjazne innowacjom,
 • Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Pomoc techniczna
Formy wsparcia oferowane w programie :
 • dotacje
 • instrumenty finansowe, kapitałowe oraz gwarancyjne
 • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacje

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące programu znajdą Państwo tutaj : https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/