Gospodarcze zamknięcie roku

 Gospodarcze zamknięcie roku. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Gospodarcze zamknięcie roku. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Na Stadionie Śląskim podsumowano tegoroczne działania i wydarzenia gospodarcze sygnowane przez Województwo Śląskie

W podsumowaniu uczestniczyli m.in. wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska i prezydent Katowic Marcin Krupa

- Nasz region jest postrzegany jako nowoczesny, doskonale się rozwijający. Dzieje się to dzięki środkom własnym i unijnym. A jak wartościową i pożyteczną pracę wykonujemy dla regionu świadczą choćby międzynarodowe rankingi. W tegorocznym raporcie FDI Intelligence Województwo Śląskie znalazło się w prestiżowym towarzystwie największych i najbardziej atrakcyjnych ośrodków w Europie, zajmując 7 miejsce w kategorii strategia przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz 4 miejsce w kategorii efektywność kosztowa. Pierwszy raz w historii nasz region znalazł się w kategorii otwartość dla biznesu plasując się na 9 pozycji. Potwierdził to także ostatni ranking Financial Times „Europejskie Miasta i Regiony Przyszłości”, w którym to właśnie Województwo Śląskie, jako jedyny region z Polski, znalazł się w czołowej dziesiątce kategorii business friendliness.

Nie mam wątpliwości, że w całej historii samorządu była to kadencja najtrudniejsza. Dwa lata lockdownu związanego z koronawirusem były naprawdę ciężkim doświadczeniem. Społeczeństwo miało mnóstwo ograniczeń, a my jako samorząd musieliśmy realizować wiele dodatkowych zadań. Na pierwszym planie były szpitale, gdzie inwestycjami włączyliśmy się do walki o życie i zdrowie każdego pacjenta. Ogromną rolę odegrały tutaj pieniądze unijne, dzięki którym odpowiednio doposażyliśmy szpitale i pracowników służby zdrowia w środki ochrony bezpośredniej. Przeznaczyliśmy na to gigantyczne sumy liczone w setkach milionów złotych. Jednocześnie walczyliśmy w Brukseli o kolejne fundusze i realizowaliśmy cały wachlarz zadań od gospodarki po kulturę. Choć nie mieliśmy kompetencji związanych z zarządzaniem kryzysowym, to myślę, że bez wsparcia samorządu województwa, przebieg i skutki pandemii byłyby znacznie poważniejsze. Udało się także utrzymać dobre wskaźniki gospodarcze, które pandemia mogła zakłócić. Uruchomiliśmy Śląski Pakiet dla Gospodarki, program opiewający na 1,4 mld zł skierowany przede wszystkim do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Mamy rekordowo niski wskaźnik bezrobocia w regionie, bo raptem 3,6 procenta. Rośnie nasze PKB co widzimy choćby po wpływach z CIT-u. Województwo Śląskie to drugi najsilniejszy gospodarczo region Polski. Zajmujemy drugie miejsce w kraju pod względem wytwarzania wspomnianego PKB. Wskaźnik ten wynosi 11,7 proc., co daje blisko 510 tysięcy podmiotów gospodarki narodowej. Jesteśmy drugim w Polsce regionem pod kątem eksportu. Wszystkie te działania zostały bardzo dobrze ocenione przez Komisję Europejską. Gospodarka na Śląsku ma się dobrze, choć wiadomo – musimy się wciąż zmieniać i transformować. Po prostu budować przemysły przyszłości, odrywając się powoli od stereotypu regionu kojarzonego wyłącznie z węglem. Temu służy realizacja uchwały Zielone Śląskie 2030 jednogłośnie przed trzema laty przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego.
Warto przypomnieć, że Województwo Śląskie w partnerstwie Funduszem Górnośląskim S.A. przez 4 lata realizowało program Global Silesia - Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  2014-2020. Celem był wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie i poziomu eksportu MŚP z Województwa Śląskiego.

W ramach projektu zorganizowanych zostało 15 międzynarodowych misji gospodarczych. Uczestniczyliśmy w 23 zagranicznych targach i imprezach wystawienniczych, w tym w EXPO DUBAJ.

Podczas mijającej kadencji kontynuowano współpracę z kluczowymi partnerami zagranicznymi województwa. Wśród partnerstw regionalnych Województwa Śląskiego na szczególną uwagę zasługuje mająca długa tradycję współpraca w formule Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, realizowana z regionem Hauts-de-France i Nadrenią Północną-Westfalią. Ogółem w ciągu tych pięciu lat odbyło się aż sto spotkań z naszymi zagranicznymi partnerami – wylicza działania województwa marszałek Jakub Chełstowski.Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Gospodarcze zamknięcie roku. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Gospodarcze zamknięcie roku. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Gospodarcze zamknięcie roku. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Gospodarcze zamknięcie roku. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Gospodarcze zamknięcie roku. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Gospodarcze zamknięcie roku. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Gospodarcze zamknięcie roku. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Gospodarcze zamknięcie roku. fot. Patryk Pyrlik / UMWS