Gospodarka i bezpieczeństwo na pierwszym planie

 Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Marszałek Wojciech Saługa uczestniczył w odbywającym się w Wojkowicach pierwszym w nowej kadencji Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Podczas konwentu przedstawiono informacje odnośnie prac legislacyjnych w sprawie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, w tym projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Rozmawiano również na temat bezpieczeństwa publicznego i zarządzania oraz wyzwaniach w zakresie budownictwa ochronnego dla samorządów lokalnych.

Sporo miejsca poświęcono także sprawom gospodarki w gminach i powiatach.

 – Tak jak nie możemy postrzegać Polski wyłącznie przez pryzmat Warszawy, tak na Śląskie nie możemy patrzeć wyłącznie z perspektywy Katowic. Duże ośrodki zawsze się obronią, o wiele łatwiej jest choćby walczyć choćby o fundusze zewnętrzne. Mniejsze miejscowości startują z dużo trudniejszej pozycji. Zauważamy te problemy i będziemy mniejsze gminy wspierać. Środki europejskie są dla wszystkich. Sięgajcie po nie, startujcie w konkursach, aplikujcie, bo nowa perspektywa unijna to szansa na rozwój – zaakcentował marszałek Wojciech Saługa.

Obecny na konwencie wojewoda śląski Marek Wójcik mówił o trwającej obecnie naprawie finansów publicznych samorządów.

- Te problemy są widoczne w kontekście konkretnych zadań, jak choćby budowy i modernizacji dróg. W jednym z projektów, który był realizowany przez Śląski Urząd Wojewódzki do rozdysponowania na ten cel była pula 23 mln zł, tymczasem gminy złożyły wnioski na ponad 96 mln zł. To świadczy o zainteresowaniu, ale odzwierciedla także skalę potrzeb – dodał Marek Wójcik.

- To dobry moment, aby rozmawiać i szukać rozwiązań. Minione lata nie były łatwe. Pandemia, wojna, kryzys energetyczny, które nastąpiły po sobie, nie ułatwiły nam życia. Niemniej potrafiliśmy też pokazać skuteczność jako samorząd. Jeszcze nie tak dawno nasz budżet wynosił 25 mln zł, dziś jest to 100 mln zł. Staliśmy się jedną z wzorcowych gmin, które postawiły z powodzeniem na odnawialne źródła energii. Udowadniamy, że na tych mniejszych także warto stawiać i ich wspierać – podsumował burmistrz Wojkowic, Tomasz Szczerba.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP. fot. Andrzej Grygiel / UMWS