Grunt na medal

Ogólnopolski konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. oraz Marszałków Województw

Ogólnopolski Konkurs - Grunt na medal

Celem konkursu jest wybór najlepszego terenu inwestycyjnego w województwie. Zwycięzca otrzymuje prestiżowy certyfikat oraz uzyskuje możliwość używania logo konkursu we wszystkich materiałach promocyjnych. Laureat znacznie zwiększa swoje szanse na pozyskanie inwestora zagranicznego. Nagrodzone tereny są promowane oraz prezentowane potencjalnym inwestorom przez PAIH. Konkurs prowadzony jest równolegle w szesnastu polskich województwach, cyklicznie co 2 lata i ma na celu wyłonienie w każdym regionie najlepszego niezabudowanego terenu inwestycyjnego (tzw. greenfield), o powierzchni minimum dwóch hektarów, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony został pod projekt przemysłowy.

Konkurs „Grunt na medal” jest adresowany do starostów powiatów, prezydentów, burmistrzów i wójtów wszystkich gmin w Polsce, a zgłaszane tereny mogą stanowić własność starostwa lub gminy bądź mieć inny, ale prawnie uregulowany status własnościowy. Z udziału w konkursie wykluczone są tereny Specjalnych Stref Ekonomicznych (włączone do SSE na mocy art.4 u.1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. „O specjalnych strefach ekonomicznych” Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 z p.z.), Parków Przemysłowych i Technologicznych oraz tereny, które zwyciężyły w poprzednich edycjach konkursu Grunt na Medal. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nie do przecenienia jest również walor edukacyjny – uczestnictwo w konkursie sprzyja doskonaleniu umiejętności obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych oraz sporządzania profesjonalnej oferty inwestycyjnej.


Kontakt:
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera,
Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej
e-mail: coie@slaskie.pl