Honory dla pracowników urzędów pracy

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Złote i Srebrne Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali dziś wyróżnieni przedstawiciele Urzędów Pracy z całego regionu

Uroczystość ich wręczenia z udziałem marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego, wicemarszałka Wojciecha Kałuży i przewodniczącego Kapituły, Jacka Świerkockiego, radnego Sejmiku odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego. Radnych Sejmiku reprezentowała także Alina Nowak, która podziękowała nagrodzonym w swoim przemówieniu..

- Złote i Srebrne Odznaki za Zasługi dla Województwa przyznane właśnie Państwu – przedstawicielom Urzędów Pracy to pokłon i dowód uznania za waszą ciężką pracę w czasie pandemii. Byliście konsekwentni w działaniach, choć tak naprawdę nikt nie wiedział, jaki rzeczywistość przyniesie scenariusz. Dzięki tej determinacji, śląska gospodarka ma się dziś dobrze. Województwo zrealizowało ogromny zasięgiem projekt – w sumie 1,4 mld zł dla Śląskiego Pakietu dla Gospodarki skierowanych bezpośrednio do firm i przedsiębiorstw. Ale bez waszego wsparcia i wiedzy sprawne ich przekazywanie, rozpoznanie potrzeb poszczególnych podmiotów, nie byłoby możliwe. Współpraca z rządem przebiegała wzorcowo, pakiety pomocowe zdały swój egzamin, ale to wy wykonaliście przy tym ogromną pracę terenową. I za to chcę dziś serdecznie podziękować – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

Zaangażowanie Województwa Śląskiego w ratowanie miejsc pracy zostało dostrzeżone przez Komisję Europejską. Śląskie otrzymało tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Ogromny, pozytywny wpływ na powodzenie realizacji Śląskiego Pakietu dla Gospodarki miało zaangażowanie publicznych służb, w tym Urzędów Pracy. Urzędy wdrażały projekt w drugim jego filarze, w ramach którego zadysponowano prawie 640 mln złotych. Pakiet zamknął się kwotą 1,4 mld zł. To pozwoliło wielu firmom przetrwać kryzys i nie redukować zatrudnienia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS