Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach o pomocy dla przedsiębiorców

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało informator i niezbędne dokumenty dla przedsiębiorców starających się o dofinansowanie do wynagrodzeń, wynikające z Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
na obrazie jest napis "Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach o pomocy dla przedsiębiorców", jaki jest nałożony na stanowisko pracy pracownika działu produkcji w jednej z firm
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie ministerstwa pod linkiem https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen.

Ponadto na stronie pod adresem https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=EURZAD znajduje się elektroniczny wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

informacja pochodzi ze strony: https://wupkatowice.praca.gov.pl/-/11916780-uwaga-informacje-o-pomocy-dla-przedsiebiorcow