Izera nabiera rozpędu

Inwestycja firmy ElectroMobility Poland S.A., polegająca na budowie fabryki samochodów elektrycznych marki IZERA w Jaworznie, nabiera przyspieszenia.
samochód Izera fot. UM WSL

Minister Klimatu i Środowiska wydał decyzję o przeznaczeniu terenów przewidzianych pod fabrykę na cele nierolnicze i nieleśne. Otwiera to drogę do umiejscowienia w województwie śląskim strategicznego zakładu produkcyjnego oraz dużej strefy przemysłowej zlokalizowanej wokół tego terenu.

Teren przewidziany pod fabrykę samochodów elektrycznych ma powierzchnię około 118 ha oraz jest obszarem poprzemysłowym, wykorzystywanym przez dziesięciolecia przez górnictwo. Na terenie oraz w jego otoczeniu nie występują żadne formy ochrony przyrody. To przesądziło o tym, iż Ministerstwo Klimatu i Środowiska dało zielone światło dla inwestycji.

Spółka ElectroMobility Poland S.A. została powołana w 2016 roku. Po 25 % udziałów mają w niej spółki energetyczne takie jak PGE, Enea, Tauron oraz Energa. Z wywiadu udzielonego dla gazety “Puls Biznesu” przez Ministra Klimatu i Środowiska, Pana Michała Kurtykę, wynika, iż obecnie rozważana jest opcja przejęcia tej spółki przez państwo. Model finansowania tego przedsięwzięcia nie został jeszcze wybrany. Inwestycja o tak dużym znaczeniu powinna jednak otrzymać wsparcie ze środków publicznych. Istotną rolę odgrywa możliwość sprawowania kontroli kapitałowej przez państwo. Polska powinna wykorzystać szansę płynącą z elektromobilności i stworzyć własną markę motoryzacyjną, a województwo śląskie ze swoimi tradycjami w sektorze motoryzacyjnym, stanowi dla fabryki bardzo dobrą lokalizację. Kolejnym argumentem przemawiającym za tą konkretną lokalizacją jest fakt, że Śląskie to region, w którym trwa obecnie proces transformacji gospodarczej, w związku z czym potrzebuje on dużych inwestycji oraz nowych miejsc pracy. Szacuje się, iż zatrudnienie w samej fabryce oraz u partnerów i podwykonawców znajdzie w sumie nawet 15 tysięcy osób.

W dniu 15 grudnia 2020 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, spółka ElectroMobility Poland S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE), Województwo Śląskie oraz Lasy Państwowe, poprzez podpisanie Memorandum, wyraziły chęć współdziałania przy realizacji tego projektu inwestycyjnego w Jaworznie. Co więcej, w dniu 31 marca 2021 r. pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Jaworzno, a KSSE zostało zawarte Porozumienie Inwestycyjne stanowiące
doprecyzowanie harmonogramu zadań wskazanych w Memorandum.

 

Na podstawie:

https://www.pb.pl/izera-wjedzie-pod-panstwowe-skrzydla-1113285?smclient=3a31bc7d-a884-4892-ac7c-db9a34cdce64&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6506/wazna_decyzja_w_tworzeniu_strefy_przemyslowej_i_budowy_fabryki_izery_w_jaworznie.html

http://extra.info.pl/index.php/2021/04/09/izera-wkracza-na-nowy-etap/
Zobacz również