Jubileusz Związku Gmin Jurajskich

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Tomaszowicach w województwie małopolskim odbyła się uroczysta gala z okazji 30-lecia Związku Gmin Jurajskich

Podczas wydarzenia podsumowano działalność związku i wyróżniono osoby lub instytucje zasłużone dla jego rozwoju. Województwo śląskie reprezentował wicemarszałek Wojciech Kałuża.

„Jura Krakowsko-Częstochowska jest miejscem wyjątkowym. Unikalna przyroda, ale również średniowieczne zamki i warownie, przyciągają każdego roku tysiące turystów i osób, które aktywnie spędzają czas. To dowód na to, jak zróżnicowane jest województwo śląskie, a także efekt bardzo dobrej współpracy samorządów i zaangażowania Związku Gmin Jurajskich, który skupia gminy z Jury i koordynuje działania dotyczące rozwoju turystyki w regionie. Wierzę, że współpracując na każdym szczeblu jesteśmy w stanie rozwijać ofertę turystyczną i przyciągać odwiedzających atrakcjami, których przykładem jest organizowane od kilku lat wspólnie z Małopolską święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, czyli Juromania. Dziękuję za państwa pracę i zaangażowanie” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Warto przypomnieć, że Juromania uzyskała w tym roku certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt turystyczny 2021 i najlepszy produkt turystyczny wg internautów.

W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia i dyplomy dla gmin członkowskich oraz instytucji zaangażowanych we współpracę na rzecz promocji i rozwoju Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wśród wyróżnionych instytucji znalazł się Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a także m.in. Ministerstwo Turystyki i Sportu, Polska Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Śląska Organizacja Turystyczna, czy Grupa Jurajska GOPR.

„Jesteśmy stowarzyszeniem dobrowolnym, to istotny czynnik, który integruje. Działamy wspólnie, każda z gmin robi swoje, ale turystyka nas łączy i umiemy współpracować, by móc wspólnie promować wyjątkowe walory Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani w pracę związku, ale także instytucjom, bez których wsparcia nasza działalność nie mogłaby być tak efektywna”- podkreślał przewodniczący zarządu Związku Gmin Jurajskich, Adam Markowski. Wyróżnienie w imieniu władz regionu odebrał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Wręczono także odznaki za Zasługi dla Turystyki członkom zarządu Związku Gmin Jurajskich. Honorowe członkostwo otrzymał Jerzy Kędziora. Wyróżnienia wręczał sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Andrzej Gut-Mostowy.

Związek Gmin Jurajskich to dobrowolne stowarzyszenie gmin z województwa śląskiego i małopolskiego, położonych na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej. Celem działalności związku jest rozwój turystyki i promocja Jury Krakowsko–Częstochowskiej. Związek zrzesza obecnie 33 gminy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy