Komunikat dla klientów Biura Podróży Mistral Sp. z o. o

 fot. arch. Tomasz Żak fot. arch. Tomasz Żak
Informacja od ubezpieczyciela - zgłaszanie roszczeń

Komunikat dla podróżnych organizatora turystyki: Biuro Podróży Mistral Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 78-80/303

4 listopada 2021 r. organizator turystyki Biuro Podróży Mistral Sp. z o. o. złożył Marszałkowi Województwa Śląskiego, oświadczenie o niewypłacalności.

Z informacji przekazanych przez organizatora turystyki, żaden z podróżnych nie przebywa obecnie poza granicami kraju.

Biuro Podróży Mistral Sp. z o. o. posiadało gwarancję ubezpieczeniową udzieloną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte z podróżnymi w okresie jej obowiązywania od dnia 19.11.2018 r. do dnia 18.11.2019 r..

Podróżni, których umowy o udział w imprezie turystycznej które nie zostały lub też nie zostaną zrealizowane przez Biuro Podróży Mistral Sp. z o.o., mają możliwość składania roszczeń do gwaranta: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Roszczenie z tego tytułu należy kierować drogą pocztową pod następujący adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. 
Biuro Obsługi Klientów
53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62

Roszczenie można też zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkody@tueuropa.pl.

Do roszczenia należy dołączyć:

  1. Kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a Biurem Podróży Mistral Sp. z o.o. lub kopię dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialne Biuro Podróży Mistral Sp. z o.o.
  2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz Biura Podróży Mistral Sp. z o.o. należności za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, związanych z zawartą umową,
  3. Oświadczenie stwierdzające niewykonanie przez Biuro Podróży Mistral Sp. z o.o. usług turystycznych o określonej wartości,
  4. Oświadczenie zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który powinna nastąpić wypłata środków z gwarancji lub wskazanie innego sposobu wypłaty zabezpieczenia.

Poniżej znajdują się linki do pobrania wzorów formularza i dokumentów:

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. pod numerem telefonu: 71 36 92 887 lub 801 500 300 w godzinach 8.00–20.00 (od poniedziałku do piątku) oraz w godzinach 8.00 –16.00 (w soboty) lub pod adresem mailowym: bok@tueuropa.pl

Załączniki
MISTRAL Sp. z o. o. - formularz zgłoszenia szkody [PDF 110,5kB]
MISTRAL Sp. z o. o. - oświadczenie jako załącznik do formularza [PDF 47,3kB] 


tagi: