Kongres na miarę wyzwań

 Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS
Rozpoczęło się końcowe odliczanie do startu 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-9 maja 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

W konferencji zapowiadającej tegoroczną odsłonę kongresu uczestniczyli wicemarszałek Łukasz Czopik, poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, minister przemysłu Marzena Czarnecka, prezydent Katowic Marcin Krupa, a także przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak i organizator EKG, Wojciech Kuśpik.

Jednym z najważniejszych zagadnień z perspektywy województwa śląskiego jest proces transformacji regionu.

„By ta transformacja była skuteczna, musi zajść w głowach i w sercach. Europejski Kongres Gospodarczy to miejsce, w którym idee są przekuwane w realne projekty. Dzięki kongresowi możemy stawiać na komplementarność i synergię, bo współpraca zawsze się opłaca. Zależy nam na tym, by województwo śląskie stało się europejskim centrum innowacji, technologii i zielonego ładu” – tłumaczył wicemarszałek Łukasz Czopik.

Hasłem tegorocznej edycji jest „Transform today, change tomorrow”, czyli transformacja dla przyszłości. W ubiegłym roku w kongresie uczestniczyło 11 tys. gości stacjonarnych i 1200 prelegentów, a w trakcie trzydniowych obrad odbyło się 170 debat. Kongres gości uczestników z całego świata, ekspertów, polityków, przedstawicieli biznesu, świata nauki i kultury.

„Europejski Kongres Gospodarczy to nasza perełka, to format europejski, który zainaugurowaliśmy 15 lat temu i który od tego czasu ewoluował. Kongres wpisał się na stałe w geografię spotkań polityczno-gospodarczych w regionie i w kraju. W tym roku zbiega się z ważnymi wydarzeniami – 20 rocznicą obecności Polski w Unii Europejskiej i 25 rocznicą wstąpienia do NATO. I obok transformacji właśnie bezpieczeństwo w różnych aspektach - gospodarczym, energetycznym czy politycznym będzie jednym z głównym tematów tegorocznego kongresu” – mówił poseł do Parlamentu Europejskiego i jeden z inicjatorów kongresu, Jerzy Buzek.

W czasie kongresu Katowice stają się centrum rozmów na najważniejsze tematy gospodarcze oraz społeczne, a jak podkreśla prezydent miasta – Marcin Krupa, to wydarzenie jest jednym z impulsów rozwojowych i przynosi miastu wiele korzyści.

„Katowice to nie tylko miasto przemysłu, od lat starało się nadążać za zmieniającą się rzeczywistością. Wciąż otwieramy się na innowacje i nowe technologie, zmiana ta jest gwarancją rozwoju. Istotnym elementem jest również przemysł spotkań i jego wpływ na gospodarkę miasta. Spotkania w trakcie kongresu przekuwają się na realne projekty, a nasz wkład w organizację wydarzenia zwraca się w podatkach i nowych inwestycjach” – tłumaczył Marcin Krupa, prezydent Katowic.

16 edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego to również szereg nowości. W tym roku poszerzona zostanie przestrzeń kongresu, w programie znajdą się różne formy wystąpień, dynamiczne debaty, rozmowy 1:1 i indywidualne prezentacje. Powstanie nowa strefa EEC Green Planet, która ma się odwoływać do zrównoważonego rozwoju i koncepcji zielonego miasta. Pojawią się tam sferyczne namioty ze scenami tworzące przejrzystą i wielofunkcyjną przestrzeń konferencyjną, networkingową, wystawienniczą i wypoczynkową. Wśród głównych tematów tegorocznej edycji kongresu znajdą się m.in.: klimat i zrównoważony gospodarka, migracje, różnorodność, rynek pracy, inwestycje i finanse, cyfrowa gospodarka, nowe technologie i kwestie związane z geopolityką.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa nt. 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. Tomasz Żak / UMWS