„Kultywowanie Tradycji Lokalnych”

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Rusza konkurs dotyczący wspierania rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wspierania rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2024 roku – „Kultywowanie Tradycji Lokalnych”.

Na jego realizację przeznaczono 550 000 złotych, o 50 000,00 więcej niż w roku 2023. Na poszczególne zadania można otrzymać od 5 000 do maksymalnie 10 000 zł.

Dofinansowanie przeznaczone może być w szczególności na:

  • Zakup strojów ludowych i regionalnych.
  • Zakup sprzętu i akcesoriów do wykonywania rękodzieła.
  • Zakup wyposażenia do stoisk plenerowych takich jak: ławki plenerowe, namioty, systemy wystawiennicze (np.: rollupy, ścianki wystawiennicze, banery, ekspozytory).
  • Zakup sprzętu i akcesoriów służących do przygotowywania i przechowywania posiłków i ich prezentacji tj. grille, garnki, sztućce i naczynia wielokrotnego użytku, wózek kelnerski, zamrażarka, chłodziarka, podgrzewacz, transporter do przenoszenia produktów spożywczych.
  • Działania promujące tradycje lokalne (przygotowanie stoiska wystawienniczego, usługa transportowa, zakup produktów niezbędnych do przygotowania degustacji potraw regionalnych).

Ponadto zadanie musi być realizowane poprzez działania na rzecz:

  • dbałości o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe oraz propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych;
  • zaprezentowania bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji rękodzielniczych;
  • wzrost zainteresowania konsumentów regionalnymi produktami oraz promowanie regionów poprzez te produkty;
  • wzrostu dostępności produktów lokalnych, tradycyjnych, ekologicznych i wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz promocji tych produktów.

 Termin składania wniosków potrwa od 24 stycznia do 14 lutego 2024 r.

Oferty należy składać w generatorze wniosków Witkac.

Wnioski w wersji papierowej przyjmuje: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pok. 164) Katowice, ul. Ligonia 46, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30, Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7

Wszelkie informacje udzielane są pod numerami telefonów: +48 (32) 77 44 806; (32) 77 44 811; (32) 77 44 812.

Linki do stron zewnętrznych
Kultywowanie Tradycji Lokalnych - ogłoszenie o konkursie