Las deszczowy w śląskim zoo

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Śląski Ogród Zoologiczny zyska nową ekspozycję. Strefa Lasu Deszczowego powstanie w miejscu dawnego pawilonu żyraf. Koszt inwestycji to 18 mln zł

W uroczystym podpisaniu umowy na rozbudowę dawnego pawilonu żyraf na potrzeby ekspozycji Lasu Deszczowego uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski. Umowę podpisali: wiceprezes Parku Śląskiego Maciej Gabryś oraz prezes firmy Maximus, Michał Muc.

„Modernizacja Parku Śląskiego nabiera rozpędu, to kolejny duży projekt, który zostanie zrealizowany w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. To będzie wyjątkowe miejsce, umożliwiające obserwację zwierząt w nowoczesnej formule i wierzę, że podobnie jak w przypadku powrotu pingwinów, stanie się kolejną atrakcją ogrodu zoologicznego i przyciągnie wielu odwiedzających” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Celem inwestycji o wartości 18 mln zł jest przebudowa dawnego pawilonu żyraf i dostosowanie obiektu do hodowli i prezentacji gatunków fauny i flory występującej w biotopie Ameryki Południowej w strefie klimatycznej obejmującej obszary lasów deszczowych.

„To bardzo duża inwestycja, nowa jakość dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. To będzie budynek dostępny przez cały rok i pozwoli nam przyciągać odwiedzających także w okresie jesienno-zimowym. Całość stworzy duży, nowoczesny kompleks, dzięki któremu będziemy mogli mieć bliższy kontakt ze zwierzętami” – mówił Marek Mitrenga, dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Obecnie w tym miejscu znajduje się pawilon dla żyraf i nosorożców (hodowla i ekspozycja zwierząt przeniesiona została do innych obiektów), wybudowany w 1970 roku. Budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga kompleksowej modernizacji w celu dostosowania go do obowiązujących norm technicznych.

Przewidziano zostawienie i modernizację części związanej z hodowlą nosorożców z przeznaczeniem na ekspozycję i hodowlę wydry olbrzymiej. Ten segment zostanie rozbudowany o część technologiczną (uzdatnianie wody w zbiornikach wewnętrznym i zewnętrznym) oraz o wybieg i basen do ekspozycji zewnętrznej (od wiosny do jesieni). Nowoprojektowana część pomieści w całości ekspozycję lasu deszczowego z pomieszczeniami zaplecza technicznego i gospodarczego.

Wejście do budynku zaprojektowano z dwóch kierunków, które pokrywają się z obecnym układem ścieżek dydaktycznych. Ze względu na wielopoziomowy układ prezentowanego biotopu, pod ekspozycję zaprojektowano wysokie pomieszczenie typu halowego z podłożem przygotowanym do wykonania nasadzeń roślinności wysokiej i średniowysokiej. W celu ułatwienia obserwacji gatunków żerujących w koronach drzew, ścieżka zwiedzania została wprowadzona na dodatkowy górny poziom, gdzie zawieszony będzie pomost obserwacyjny przebiegający przez całą długość pomieszczenia, zakończony podestami widokowymi skomunikowanymi z poziomem „zero” budynku.

Poziom dolny pomieści cztery wydzielone wybiegi wewnętrzne, w tym jeden ze zbiornikiem wodnym oraz drugi zbiornik otwarty w poziomie posadzki, zasilany w wodę z kaskady wodnej, spływającej z górnego poziomu pomieszczenia.

Zaprojektowano również strefę terrariów dla ekspozycji mniejszych gadów i płazów. W strefie wejścia do budynku od strony południowo-wschodniej, znajdować się będą pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne oraz zaplecze gospodarcze obiektu. Południowo-zachodnią elewację części wysokiej budynku oraz ponad połowę połaci dachowej zaprojektowano jako fasadę szklaną w celu prześwietlenia ekspozycji światłem naturalnym.

We wnętrzu pomieszczenia ekspozycyjnego przez cały rok utrzymywany będzie mikroklimat odpowiedni dla lasu deszczowego tj. temperatura w przedziale od 30-35 stopni Celsjusza oraz wysoka wilgotność rzędu 70-80%.

Inwestycja, której przedmiotem jest przebudowa wraz z rozbudową budynku „Żyrafiarni” na potrzeby ekspozycji Lasu Deszczowego, stanowi część zadania pn. „Modernizacja Śląskiego Ogrodu Zoologicznego” realizowanego w ramach Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS