Metrobilet staje się faktem

Władze województwa śląskiego poinformowały, że wprowadzony zostanie Metrobilet obejmujący także Koleje Śląskie. O tej oczekiwanej przez pasażerów decyzji mówili marszałek Jakub Chełstowski oraz członek zarządu Michał Woś

Koleje Śląskie to ważna część transportu publicznego województwa i chętnie wybierany przez mieszkańców sposób podróży. Organizując akcję dla uczniów „Kolej na ferie” przekonaliśmy się o skali zainteresowania tym ekologicznym środkiem komunikacji. Metrobilet, aby był w pełni funkcjonalny, musi obejmować wszystkie formy i teraz jest to możliwe – skomentował marszałek Jakub Chełstowski.

- Przychodzi normalność, coś, na co wszyscy mieszkańcy korzystający z transportu publicznego czekali. W ramach metrobiletu będzie można z jednym biletem jeździć Kolejami Śląskimi i korzystać z transportu organizowanego przez Metropolię – mówił z kolei członek zarządu Michał Woś.

„Metrobilet” będzie biletem miesięcznym, którego zasięg oraz ceny przedstawia poniższa tabela.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS fot. Tomasz Zak / UMWS