Nagroda związana z tematyką przestrzenną i miejską

Konkurs na prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju

Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich wspólnie z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej już od ponad 20 lat. Od 2007 r. Marszałek Województwa Śląskiego obejmuje konkurs swoim patronatem.

Przedmiotem konkursu są prace dyplomowe i konkursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. Konkurs odbywa się w dwóch etapach - w pierwszym na każdej uczelni wybierana jest najlepsza praca (wg własnych szczegółowych zasad i kryteriów, uzgodnionych z organizatorem na podstawie porozumienia), następnie w finale spośród prac nagrodzonych na uczelniach wyłaniany jest główny laureat.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania studentów tematyką przestrzenną i miejską oraz zwrócenie uwagi uczelni wyższych na problematykę przestrzenną i jej szersze uwzględnienie w programach kształcenia.

Nagroda Marszałka, jako jedna z nagród przyznawanych przez organy / instytucje patronujące, wręczana jest za najlepszą pracę podejmującą problematykę dotyczącą województwa śląskiego. Nagroda ma charakter finansowy.