Nowa inwestycja Grupy Hager w Bieruniu

pomieszczenie przemysłowe z robotyką fot. Radosław Kaźmierczak

Grupa Hager, zajmująca się wytwarzaniem produktów elektrycznych dla przemysłu, zbuduje kolejną fabrykę w Polsce, tym razem w Bieruniu. Będzie to trzeci zakład produkcyjny tej grupy w Polsce oraz dwudziesty trzeci na świecie, a budowana fabryka będzie najbardziej nowoczesnym zakładem w Grupie. Będzie ona zasilana w prąd z instalacji fotowoltaicznej, a jej budowa zakończy się latem 2023 roku. Nowa fabryka w Bieruniu powstanie około 10 km od istniejącej fabryki Grupy Hager w Tychach, co pozwoli spółce na zwiększenie mocy produkcyjnych i rozwinięcie portfolio produktów. Łącznie w fabryce pracować będzie około 1000 osób. Firma produkować będzie w Bieruniu podzespoły do rozdzielni prądu, a koszt inwestycji wyniesie ok. 50 mln euro. Za budowę nowego zakładu, którego powierzchnia przekroczy 21 tys. m kw. odpowiada firma Panattoni.

Firma Hager została zało­żona w 1955 roku w Niem­czech, na przestrzeni lat stała się wiodącym dostawcą produktów elek­trycz­nych dla prze­mysłu, budow­nictwa miesz­ka­nio­wego i komer­cyj­nego. Zakres produktów obej­muje dystry­bucję energii, osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny, auto­ma­tykę budynku oraz systemy prowa­dzenia prze­wodów. Grupa zapew­nia rozwią­zania elek­tryczne dla biur, hoteli, handlu deta­licz­nego, domów i budynków wielo­miesz­ka­nio­wych.

Hager posiada 22 zakłady produkcyjne w 10 krajach, zatrudnia ogółem ok. 12,1 tys. pracowników, a jego roczny obrót to ok. 2,6 mld euro. W skład Grupy Hager wchodzą takie marki jak Berker, Daitem, Diagral, Efen czy Elcom.

Podkreślić należy, że władze miasta Bieruń od lat rozwijają swój potencjał inwestycyjny i starają się optymalnie wykorzystać dogodne położenie gminy względem ważnych tras komunikacyjnych. W Bieruniu swoje zakłady mają już m.in. TENGLONG, LEAR, AUTO-PARTNER, SISTEMA POLAND, ACTION, HAVI LOGISTICS. Inwestycja firmy Hager otworzy nowe możliwości zatrudnienia dla mieszkańców Bierunia.


Źródło:

https://www.bierun.pl/main/aktualnosci/W-Bieruniu-powstaje-nowoczesny-zaklad-produkcyjny-Grupy-Hager/idn:6583

https://www.slaskibiznes.pl/fotogaleria,ruszyla-budowa-fabryki-grupy-hager-w-bieruniu,fot5-1-407.html

https://tychy.naszemiasto.pl/nowe-miejsca-pracy-w-bieruniu-grupa-hager-zamierza/ar/c3-9002387

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Grupa-Hager-rozpoczela-budowe-nowego-zakladu-w-Bieruniu-8444054.html