Nowe jakość usług społecznych

 Podpisanie umów na realizację projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umów na realizację projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne". fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Samorządowcy z dziesięciu gmin regionu złożyło dziś w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisy pod umowami na realizację projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne

W konferencji obok samorządowców uczestniczyli marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska.

- Centra Usług Społecznych, projekt wart blisko 63 mln zł, jest przykładem jak „pracują” fundusze unijne, bo przypomnijmy – jest to przedsięwzięcie w całości zrealizowane o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Społeczeństwa się zmieniają. Każdy pojawiający się problem wykuwa jednocześnie potrzebę jego rozwiązania. Dzięki CUS na pewno jakość usług społecznych wzrośnie, a gminy będą zbierały nowe, dobre doświadczenia. Życzę wszystkim sukcesów w realizacji tego projektu i jednocześnie skuteczności działania. Zwłaszcza, że CUS to przedsięwzięcie wielowymiarowe, bez podziału na jakiekolwiek limity wiekowe, skierowane właściwie do każdej grupy mieszkańców – zaakcentował marszałek Jakub Chełstowski.

- Projekt jest przykładem bardzo dobrym przykładem współpracy samorządu lokalnego z samorządem województwa. CUS są wieloprzekrojowe, ale na pewno będziemy zwracać dużą uwagę na aspekt senioralny, bo nie jest tajemnicą, że nasze społeczeństwa się starzeją. Niemniej liczymy także na zainteresowanie z drugiego bieguna – czyli młodzieży, bo CUS mają również walor edukacyjny. Wachlarz usług obejmie także takie obszary jak zdrowie czy kultura i rekreacja – dodała wiceprzewodnicząca Sejmiku, Urszula Koszutska.

Projekt ma na celu zmianę sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrów Usług Społecznych w 10 gminach, co zapobiegać będzie konieczności sprawowania opieki instytucjonalnej.

Łączna wartość złożonego wniosku o dofinansowanie projektu wynosi 62 999 914,86 zł.

Gminy, które otrzymały umowy:

 • Czechowice-Dziedzice - 4 918 000 zł.
 • Czeladź - 5 769 000 zł.
 • Jaworze - 3 394 000 zł.
 • Kamienica Polska -  3 025 000 zł.
 • Konopiska - 3 384 000 zł.
 • Łazy - 4 755 000 zł.
 • Mikołów - 5 707 000 zł.
 • Radzionków - 4 803 000. zł.
 • Ruda Śląska - 8 143 000 zł.
 • Woźniki - 6 067 000 zł.

Gminy otrzymają także wsparcie merytoryczne realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego o łącznej wartości blisko 7 309 000 zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie umów na realizację projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umów na realizację projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umów na realizację projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne". fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umów na realizację projektu „CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne". fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Filmy