O przyszłości transportu publicznego

 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
Jednym z tematów podjętych podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach był „Zrównoważony transport w miastach”

Jak organizować transport publiczny w przyszłości, żeby był jak najmniej emisyjny? Czy może w tym pomóc elektromobilność? Między innymi na takie pytanie starali się odpowiedzieć prelegenci panelu „Zrównoważony transport w miastach”.

Wśród nich znaleźli się m.in.: Michał Woś, członek zarządu województwa Śląskiego; Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie; Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych oraz prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Przysłuchujący się tej dyskusji mieli okazję poznać szczegóły organizacji komunikacji miejskiej w Warszawie, Krakowie i Jaworzna.

Paweł Silbert przypomniał najczęstsze reakcje sprzed dekady, kiedy pierwszy raz mówił o konieczności zakupu elektrycznych autobusów. Dzisiaj są one jednym ze znaków rozpoznawczych Jaworzna. Z kolei reprezentant Krakowa zwrócił uwagę na wpływ na jakość powietrza zwykłego transportu drogowego, który – jego zdaniem – w Polsce nie ma najlepszej kondycji.

- Niestety brakuje świadomości ekologicznej w Polsce. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, gdzie dopuszczamy do ruchu tak stare samochody. Do naszego kraju sprowadzamy „trupy samochodowe”. Zalewamy Polskę autami, które kosztują 3-4 tys. złotych – argumentował Łukasz Franek. Wg Marcina Korolca w perspektywie 10 lat jest szansa, by elektryczny transport publiczny był darmowy. Ale musi być spełniony podstawowy warunek: fundusze unijne. Reprezentujący województwo śląskie Michał Woś podkreślił konieczność współpracy samorządów i organizatorów transportu.

- W województwie śląskim jest dobra sytuacja, bo mamy bogatą sieć kolejową. Przedstawiciele Metropolii także zauważyli konieczność oparcia transportu o sieć kolejową. Problemem jest rozproszenie decyzyjności między poszczególnymi szczeblami i samorządami. Główny postulat dotyczy tego, jak w racjonalny sposób zorganizować współpracę między samorządami, a organizatorami transportu – zwrócił uwagę Michał Woś.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik  fot. BP Patryk Pyrlik