O współpracy transgranicznej w Davos

 Spotkania podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Marszałek Jakub Chełstowski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos

Tematem rozmowy były kwestie związane ze współpracą transgraniczną.

„Śląskie jest aktywne na arenie międzynarodowej, a współpraca z najbliższymi parterami po stronie czeskiej i słowackiej jest szansą na dalszy rozwój w zakresie gospodarki, promocji, turystyki czy realizacji wspólnych, transgranicznych przedsięwzięć. Budowanie trwałych relacji na płaszczyźnie międzynarodowej jest jednym z wyzwań i szans, które stoją przed województwem śląskim, stąd inicjatywa Regionalnego Trójkąta Transgranicznego, której celem jest zacieśnienie tej współpracy w interesujących strony obszarach. Z przyjemnością zaprosiłem ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na uroczyste podpisanie umowy między naszymi regionami, co otwiera nowy rozdział w naszych dotychczasowych relacjach” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Regiony z Polski, Czech i Słowacji współpracowały od ponad dwudziestu lat przede wszystkim na gruncie umów dwustronnych. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął w grudniu 2023 roku wspólne trójstronne oświadczenie o współpracy. Na szczeblu regionalnym ma powstać tzw. Regionalny Trójkąt Transgraniczny.

W trakcie pobytu w Davos marszałek Jakub Chełstowski spotkał się także z Tonym Houshem prezesem Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i przedstawicielami Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), organizacji reprezentującej sektor nowoczesnych usług biznesowych. Związek zrzesza 250 największych firm, wyznacza standardy i kierunki rozwoju branży, w której zatrudnionych jest ponad 435 tys. osób. Misją ABSL jest rozwój potencjału sektora nowoczesnych usług dla biznesu, budowanie konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki, która tworzy nowe miejsca pracy, wspieranie odpowiedzialnego rozwoju biznesu i inwestycji, a także dzielenie się wiedzą, pobudzanie innowacji, wysokiej jakości edukacji oraz zaangażowanie w legislację i komunikację.

Przedstawiciele Województwa Śląskiego dwukrotnie wzięli udział w ABSL Summit w Katowicach (2022) i w Krakowie (2023). To jedno z najważniejszych wydarzeń analizujących globalne trendy i ich wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Planowana jest również współpraca ABSL oraz Województwa Śląskiego, Urzędu Miasta Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach wspólnego udziału w wydarzeniach gospodarczych w kraju i za granicą.

Warto podkreślić, że od lat rośnie rola województwa śląskiego w sektorze nowoczesnych usług biznesowych – Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) są w pierwszej piątce w kraju pod względem wielkości tej branży. W GZM znajduje się 135 centrów usług biznesowych, z czego w samych Katowicach zlokalizowanych jest ich 105. W centrach na terenie województwa śląskiego zatrudnionych jest prawie 32 tys. pracowników.

Światowe Forum Ekonomiczne potrwa do 19 stycznia i bierze w nim udział ponad 2800 uczestników, w tym ponad 60 szefów państw i rządów. Tematem przewodnim spotkania przywódców politycznych, przedstawicieli biznesu, nauki i działaczy społecznych jest „Odbudowa zaufania". Wśród innych wyzwań są także: kwestie klimatyczne, rozwój sztucznej inteligencji, gospodarka i bezpieczeństwo, szczególnie w odniesieniu do wojny w Ukrainie i do konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Spotkania podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. fot. Andrzej Grygiel / UMWS