Ochrona Zdrowia

Jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju województwa śląskiego są działania dotyczące sfery zdrowia

Główne cele polityki zdrowotnej ukierunkowane są na zapewnienie powszechności dostępu do profilaktyki i świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości usług medycznych z zachowaniem równych praw dla wszystkich, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawę warunków życia w regionie. W zakresie ochrony zdrowia województwo śląskie wyróżnia się nie tylko w skali kraju, ale także na arenie międzynarodowej. W regionie funkcjonuje szereg jednostek ochrony zdrowia na wysokim poziomie, które mogą pochwalić się specjalistycznym sprzętem i wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną. Na szczególną uwagę zasługują placówki odnoszące największe sukcesy w dziedzinach takich jak onkologia, kardiochirurgia, rehabilitacja, ratownictwo medyczne i leczenie oparzeń. Jednostki, które zajmują się tymi obszarami medycyny w regionie, plasują się na czołowych miejscach w ogólnopolskich rankingach.

ONKOLOGIA

Onkologia jest dziedziną, w której region odnosi znaczące sukcesy. Na szczególną uwagę zasługuje Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, które jest obecnie jedną z najnowocześniejszych placówek w kraju. Nowoczesne zaplecze aparaturowe oraz wyspecjalizowany zespół zapewniają pacjentom z całego kraju diagnostykę i leczenie na poziomie standardów światowych, najwyższą precyzję i technologię, wysoką skuteczność i unikalne metody leczenia. Centrum posiada całkowicie skomputeryzowaną aparaturę – pacjent w momencie przyjęcia do szpitala ma zakładaną komputerową kartotekę, w której gromadzone są wyniki jego badań. Dzięki najnowszej technice możliwe jest też zaplanowanie strategii leczenia chorego na nowotwór. Skomputeryzowane urządzenia pozwalają na skoncentrowanie leczniczej dawki promieniowania w obrębie guza, nie uszkadzając przy tym zdrowych narządów. Lekarze gliwickiego instytutu opracowali również metodę genetycznego wykrywania nowotworów raka sutka i jajników. Ponadto naukowcy z Instytutu poszukują m.in. nowych markerów nowotworowych, co pomaga szybko wykryć chorobę i z nią walczyć. Szpital zajął jedno z czołowych miejsc w rankingu krajowych szpitali stworzonym przez dziennik „Rzeczpospolita" i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, otrzymał liczne certyfikaty oraz wyróżnienia. W skali kraju wyróżnia się także Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest to liczący się w Europie ośrodek przeszczepiania szpiku. To właśnie w nim dokonano pierwszej w kraju transplantacji od obcego dawcy i pierwszy raz przeszczepiono szpik od polskiego dawcy niespokrewnionego. Katowicki ośrodek jako jedyny w Polsce posiada akredytację przy Amerykańskim Banku Dawców Szpiku.

KARDIOCHIRURGIA

W regionie prężnie funkcjonują placówki zajmujące się leczeniem chorób serca. Prym w śląskiej kardiochirurgii wiodą dwie jednostki. Jedną z nich jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu należące do najważniejszych ośrodków transplantacji serca w Polsce, a także zaliczane do europejskiej czołówki jednostek tego typu. Co roku przeprowadzane są tutaj skomplikowane operacje kardiologiczne i transplantacyjne. Szpital znajduje się również wśród najlepszych w zakresie operacji tętniaków aorty. Coraz częściej lekarze z Zabrza, ratując życie pacjenta, dokonują przeszczepów jednocześnie dwóch organów. Centrum posiada pierwszą w Polsce prawdziwą salę hybrydową, gdzie kardiochirurg, inwazyjny kardiolog, anestezjolog mogą pracować razem, wspólnie korzystając z najnowszych zdobyczy sprzętowych. To połączenie obszernej i bardzo nowoczesnej sali operacyjnej z wszechstronnie wyposażoną salą hemodynamiczną. Wykonywać można w niej takie zabiegi kardiochirurgiczne, jak małoinwazyjne operacje wieńcowe, zastawkowe i naczyniowe, ablacje, implantacje stengraftów aortalnych, więc zakres możliwości przeprowadzanych zabiegów jest bardzo szeroki. Kardiochirurgia to także specjalność Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii – I Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Klinika jest jedną z najlepszych na świecie w operacjach małoinwazyjnych i stosowaniu nowoczesnych technologii. W Katowicach Ochojcu, dzięki zastosowaniu robota Ezop, dokonuje się operacji serca bez rozcinania klatki piersiowej. Chorzy, którzy nie muszą być poddawani zabiegom wykonywanym przez kardiochirurgów, trafiają do jednej z nowoczesnych klinik kardiologicznych. Supernowoczesna aparatura umożliwia przyjrzenie się najdalszym zakamarkom serca – jest to tzw. system CARTO. Urządzenie to pozwala stworzyć trójwymiarowy obraz serca.

REHABILITACJA

W dziedzinie rehabilitacji duże znaczenie mają jednostki ochrony zdrowia. Każda z nich prezentuje wysoki poziom i może poszczycić się licznymi osiągnięciami w swojej dyscyplinie.

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty" w Tarnowskich Górach jest laureatem licznych nagród – ma na swoim koncie m.in. Śląskiego Oskara oraz III miejsce w ogólnopolskim konkursie Perły Medycyny. Szpital posiada również status Szpitala Akredytowanego przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz certyfikaty ISO 9001, ISO 14001. Placówka jest unikalnym w skali kraju specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, realizującym poszpitalną rehabilitację leczniczą w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i urazowo-ortopedycznych. Posiada 560 łóżek i leczy rocznie około 8 tys. chorych. GCR jest także członkiem Krajowej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie oraz Polskiej Izby Rehabilitacji.

Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu to specjalistyczny szpital rehabilitacyjny, który w latach 1999–2000 był wydziałem zamiejscowym Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach, a od 2000 roku funkcjonuje samodzielnie jako SPZOZ, szczycąc się wysoką jakością udzielanych świadczeń. Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji jest obok Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” podstawowym zapleczem rehabilitacyjnym dla śląskich szpitali i klinik. Średnio rocznie w dwóch oddziałach rehabilitacji kardiologicznej i oddziale rehabilitacji narządu ruchu leczonych jest ok. 2300 pacjentów. W działających prężnie 6 poradniach leczy się rocznie przeszło 6500 dorosłych i małych pacjentów. Od 2000 roku ŚCRIP posiada certyfikat jakości Centrum Monitorowania Jakości. Z ramienia Ministerstwa Zdrowia podmiot leczniczy pełni funkcję Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, nadzorującego i monitorującego rehabilitację kardiologiczną regionu Śląsk-południe i województwa opolskiego. Placówka jest członkiem i założycielem Europejskiej i Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, realizatorem projektu Komisji Europejskiej „Patient Internet Cafe”. Szpital posiada także akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia staży kierunkowych lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej. ŚCRiP odznaczone zostało również Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Placówka jest też laureatem konkursu Liderów Ochrony Zdrowia w kategorii „promocja zdrowia i profilaktyka". ŚCRiP posiada Certyfikat ISO 9001: 2009 – system zarządzania, jakością, Certyfikat ISO 27001: 2013 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz Certyfikat ISO 18001: 2004 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie usług medycznych ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz ambulatoryjnej i stacjonarnej rehabilitacji leczniczej.

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. jest jednostką, która prezentuje najwyższą jakość świadczonych usług potwierdzoną certyfikatami. Centrum posiada wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz dysponuje rozbudowaną bazą leczniczą w zakresie reumatologii i rehabilitacji oraz oddziałem chirurgii reumoortopedycznej, który wykonuje zabiegi od synowektomii poprzez artroplastykę aż do endoprotezoplastyki stawów, co stanowi uzupełnienie świadczeń zdrowotnych. Jednostka może pochwalić się zmodernizowanym działem fizjoterapii, który umożliwia przeprowadzanie licznych specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych takich jak np. balneoterapia, hydroterapia, elektrolecznictwo, światłolecznictwo, ultradźwięki, krioterapia strumieniem powietrza i azotu o temperaturze od -1400 C do-1600C i ciśnieniem atmosferycznym od 1 atm. do 1,5 atm., masaż leczniczy czy magnetoterapia. Szpital dysponuje również nowoczesnym basenem z systemem odzysku ciepła z hali basenowej. Służy to profesjonalnej i kompleksowej rehabilitacji, a także zaspokaja wymagania pacjentów w sferze estetyki i bezpieczeństwa leczenia. Warto dodać, że pacjenci mają do dyspozycji komfortowe warunki i doskonałe otoczenie – ośrodek położony jest w malowniczych górskich terenach Beskidu Śląskiego. Podkreślić należy również fakt, że szpital specjalizuje się równocześnie w kompleksowej opiece nad chorymi reumatycznymi, ortopedii reumatologicznej, rehabilitacji chorych z zapalnymi chorobami reumatycznymi oraz wczesnej rehabilitacji pacjentów poddanych specjalistycznemu leczeniu zabiegowemu na oddziałach urazowo-ortopedycznych.

Na uwagę zasługuje również szpital specjalizujący się w ortopedii, traumatologii narządów ruchu oraz wczesnej rehabilitacji pacjentów poddanych specjalistycznemu leczeniu zabiegowemu na oddziałach urazowo-ortopedycznych. Mowa o Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Jednostka uzyskała Status Szpitala Akredytowanego, ponadto szpital corocznie zajmuje czołowe miejsce w krajowym rankingu szpitali dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii jednostek zabiegowych, monospecjalistycznych bez onkologicznych. W roku 2014 było to 3 miejsce, a w roku 2013 miejsce 1 w kraju. Placówka w Piekarach Śląskich została także wpisana do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie i posiada aktualny certyfikat „Szpital bez bólu”. Jednostka posiada nowoczesne Laboratorium Diagnostyczne wyposażone w automatyczne analizatory i profesjonalny sprzęt laboratoryjny, dzięki któremu rocznie wykonuje ponad 150 tys. badań. W roku 2014 oddano do użytku zmodernizowany i rozbudowany Zakład Diagnostyki Obrazowej, który pod względem posiadanego sprzętu, szczególnie aparatu do radiologii zabiegowej oraz stosowanych procedur diagnostycznych i zabiegowych należy do najnowocześniejszych w Polsce.

LECZENIE OPARZEŃ

Placówką, która najbardziej wyróżnia się w dziedzinie oparzeń, jest Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Uważana jest za jedyny szpital w Polsce leczący oparzenia zgodnie ze światowymi standardami. CLO jest wiodącym w kraju ośrodkiem leczącym urazy oparzeniowe i ich następstwa, uznanym za najlepszy szpital monospecjalistycznym w województwie śląskim wg rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Centrum jest wyposażone w pracownię hiperbarii tlenowej, dzięki której leczy się oparzenia, obrażenia pourazowe, infekcje, stany zapalne i obrzęki. W Ośrodku wykonuje się również zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej z wykorzystaniem systemów laserowych.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Centra Ratownictwa Medycznego znajdujące się w województwie śląskim stale podnoszą poziom świadczonych usług i podejmują wysiłki zmierzające do wyposażenia pogotowia w coraz bardziej profesjonalny sprzęt do ratowania pacjentów. Jednak warto zaznaczyć, że nie tylko profesjonalny sprzęt liczy się w tej dziedzinie – równie, a może nawet bardziej istotne jest przygotowanie kadry medycznej, od której bardzo wiele zależy w sytuacjach ratowania życia. Województwo śląskie posiada doskonale przeszkoloną kadrę, czego przykładem mogą być przedstawiciele Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, którzy wzięli udział w II Międzynarodowych Zawodach Ratownictwa Medycznego w USA i zwyciężyli w dwóch specjalistycznych konkurencjach.

Pomimo istotnych osiągnięć regionu w dziedzinie zdrowia, jednostki ochrony zdrowia stale muszą się rozwijać, a to wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Województwo Śląskie jest świadome kosztów, jakie musi ponosić na organizację i dostarczanie usług opieki zdrowotnej. Samorząd Województwa Śląskiego dostrzega potrzebę wspierania placówek medycznych. Podmioty lecznicze szukają jednak oszczędności, aby móc lepiej dysponować uzyskanymi środkami finansowymi i wykorzystywać je przede wszystkim dla dobra pacjenta. Wiele szpitali w regionie podjęło działania mające na celu lepsze zarządzanie energią – będą szukać oszczędności poprzez zmniejszenie wydatków na energię elektryczną, ciepło oraz wodę. Nie odbywa się to jednak kosztem pacjenta. W sferze zdrowia niezwykle ważna jest również profilaktyka, na którą Województwo Śląskie kładzie duży nacisk. Stale realizowane programy prozdrowotne i profilaktyczne oraz konferencje z wielu dziedzin medycyny przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu, a także zwiększenia świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia.

(aktualizacja: luty 2015)

Linki do stron zewnętrznych
Wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia