ORSIP 2.0 - nowa odsłona Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

 ORSIP 2.0 / graf. WODGiK ORSIP 2.0 / graf. WODGiK
Nowa wersja geoportalu Województwa Śląskiego

Geoportal umożliwia dostęp do danych przestrzennych w postaci interaktywnych map i związanych z nimi usług. W nowej formule prezentowane są zharmonizowane zbiory danych przestrzennych w aplikacjach mapowych, przeznaczone dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz administracji publicznej. Użytkownicy mogą korzystać z zakładek tematycznych dotyczących:

 • aplikacji mapowych,
 • otwartych danych,
 • usług sieciowych geoportalu oraz udostępnianych przez różne instytucje i podmioty.

Portal publikuje dane przestrzenne zgrupowane w 9 modułach tematycznych:

 • Bezpieczeństwo,
 • Przyroda i środowisko,
 • Dane historyczne,
 • Dane geostatystyczne,
 • Gospodarka przestrzenna,
 • Nieruchomości,
 • Transport,
 • Turystyka,
 • Inne dane regionalne.

Wśród ponad 20 aplikacji mapowych, dostępne są publikacje dotyczące m.in:

 • Jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem województwa,
 • Jednostek ochrony zdrowia Województwa Śląskiego,
 • Wyszukiwania działek ewidencyjnych,
 • Sprzedaży nieruchomości województwa śląskiego,
 • Map i granic historycznych województwa śląskiego,
 • Zagrożenia powodziowego województwa śląskiego,
 • Obwodów łowieckich w województwie śląskim (2012),
 • Zdarzeń drogowych on-line (COB),
 • Żywieckiego Parku Krajobrazowego,
 • Terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, pochodzące z bazy danych systemu OPI-TPP.

Aplikacje mapowe oraz pozostałe usługi geoportalu będą sukcesywnie rozwijane. ORSIP 2.0 zastąpił dotychczasowy Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej ORSIP. W związku z tym wyłączono adresy internetowe www.orsip.pl i www.mapy.orsip.pl.

Geoportal ORSIP 2.0 prowadzony jest przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 ORSIP 2.0 / graf. WODGiK ORSIP 2.0 / graf. WODGiK ORSIP 2.0 / graf. WODGiK ORSIP 2.0 / graf. WODGiK ORSIP 2.0 / graf. WODGiK

Linki do stron zewnętrznych
ORSIP 2.0