Owca znów na plusie

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę, dotyczącą ogłoszenia naboru dla dwóch otwartych konkursów ofert na zadania publiczne wpisujące się w założenia Wojewódzkiego Programu - Owca Plus

Konkursy umożliwią dalszy rozwój obszarów objętych Wojewódzkim Programem – Owca plus do roku 2027. Łączna pula środków na dwa konkursy to 800 tys. zł.

„Cieszę się, że program „Owca Plus” będzie kontynuowany. Dzięki tym działaniom udało się przywrócić w Beskidach i na Jurze tradycyjną gospodarkę pasterską i odświeżyć dawne tradycje, zwyczaje i kulturę góralską. To także dowód na to, jak bogatym i zróżnicowanym regionem jest województwo śląskie. Chcemy wspierać lokalne tradycje, tożsamość i gospodarkę, kultywowaną na tych terenach od pokoleń” – podkreśla przewodniczący Sejmiku Województwa, Jan Kawulok.

Pierwszy konkurs ofert dotyczy zadań związanych z czynną ochroną cennych przyrodniczo hal, łąk i polan górskich Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko - Częstochowskiej w oparciu o gospodarkę pasterską oraz popularyzację wiedzy o zasobach przyrodniczych. Na realizację otwartego konkursu ofert zabezpieczono kwotę 700 tys. zł.

Drugi otwarty konkurs ofert dotyczy zadań promujących tożsamość kulturową związaną z pasterstwem, krzewieniem tradycji ludowej, rozwojem rzemiosła, aktywizacją społeczności lokalnej, popularyzacją przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego. Na realizację konkursu zabezpieczono kwotę 100 tys. zł.

„Ten program z roku na rok przynosi coraz lepsze efekty. Turyści na beskidzkich szlakach i na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej znów będą mogli spotkać stada wypasających się owiec, wesprzeć lokalną gospodarkę, a przy okazji zapoznać się z ciągle żywą kulturą i tradycją na tych terenach” – przekonuje Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Wspomniane konkursy adresowane są do podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających statutowo w obszarze będącym celem konkursu.

Warto przypomnieć, że Wojewódzki Program – Owca Plus funkcjonuje w regionie od 2008 r. Dzięki jego realizacji przywrócono do użytkowania rolniczego ponad 600 ha hal, łąk i polan górskich w Beskidach oraz 100 ha muraw kserotermicznych na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Dzięki temu zwiększyło się pogłowie owiec ras rodzimych. W pierwszym roku funkcjonowania Programu w wypasie brało udział 1000 szt. owiec, a w ubiegłej edycji zgłoszono do Programu już ponad 5000 sztuk. W tym okresie zwiększyło się też zainteresowanie produktami pochodzenia owczego, w szczególności serami owczymi, ale także jagnięciną. Przywrócono wiele wydarzeń kulturowych ściśle powiązanych z prowadzeniem tradycyjnej gospodarki pasterskiej, które dzisiaj wzbudzają wśród mieszkańców regionu i odwiedzających duże zainteresowanie.

Linki do stron zewnętrznych
Wojewódzki Program – Owca Plus do roku 2027
Konkurs ofert dotyczący ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Wojewódzkim Programie - Owca Plus do roku 2027
Konkurs dotyczący promocji Wojewódzkiego Programu - Owca Plus do roku 2027