PAIH Forum Biznesu 2022

Dziś na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie przedstawiciele Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera uczestniczą w PAIH Forum Biznesu 2022.

CZerwono szary napis PAIH Foeum Biznsu na białym tle

Wydarzenie, organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu SA, skierowane jest do polskich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP (które realizują lub planują ekspansję na rynki zagraniczne), ale także dla instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Celem nadrzędnym Forum Biznesu jest edukacja MŚP ukierunkowana na rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców informacji o ofercie PAIH. Forum ma służyć edukacji w zakresie możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych i procesu wspierania przez Agencję w podejmowaniu decyzji i realizacji ekspansji zagranicznej. Wydarzenie umożliwi również lepsze poznanie potrzeb przedsiębiorców, co pozwoli PAIH zapewnić im w przyszłości jeszcze bardziej kompleksowe wsparcie.

Podczas Forum odbywają się warsztaty, panele oraz sesje networkingowe poświęcone prezentacji rynków i branż oraz blok poświęcony podsumowaniu udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Forum stwarza okazję do bezpośrednich spotkań z pracownikami Agencji, przedstawicielami partnerów regionalnych, ambasad, izb oraz instytucji otoczenia biznesu. Wartością dodaną będzie możliwość bezpośredniego kontaktu uczestników Forum z przedstawicielami Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, co pozwoli przedsiębiorcom wzmocnić relacje na poszczególnych rynkach zagranicznych.

Województwo śląskie reprezentują przedstawiciele Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, które jest częścią Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Więcej: https://paihforumbiznesu.gov.pl/