Piękna Wieś - edycja 2007

Latem, w okresie od 9 lipca do 10 sierpnia 2007, Komisja Konkursowa na podstawie wizji lokalnych oceniła zgłoszenia do IV edycji konkursu "Piękna wieś Województwa Śląskiego"

W kategorii najpiękniejsza wieś przy ocenie sugerowano się zaangażowaniem społeczności lokalnej w działaniu na rzecz wsi, sposobami współdziałania samorządu z mieszkańcami oraz umiejętnościami zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji Komisji. Zwycięzcami zostali:

II miejsce - Owsiszcze, gm. Krzyżanowice
II miejsce - Wilkowice, gm. Wilkowice
III miejsce - Bojszowy, gm. Bojszowy
III miejsce - Kotulin, gm. Toszek

Właściciel najpiękniejszej zagrody wiejskiej musiał zadbać o estetykę całości gospodarstwa. Oceniano zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska, a także czynniki rozwoju i wzrostu gospodarczego. Wymogi te najlepiej spełnili:

I miejsce - Łucja i Piotr Czakon, gm. Strumień
II miejsce - Teresa i Winicjusz Pietrucha, gm. Ĺťarki
III miejsce - Jan Gajdacz, gm. Goleszów

Za najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi uznano:

I miejsce - gm. Suszec - Śląska Olimpiada Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych
II miejsce - gm. Ĺťarki - Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych
III miejsce - gm. Pietrowice - Odnowa centrum wsi Krowiarki

Przy wyborze kierowano się pomysłowością, zaangażowaniem społeczności lokalnej w jego realizację oraz umiejętnością zaprezentowania przedsięwzięcia.

Komisja przyznała także wyróżnienia. Otrzymali je:

w kategorii najpiękniejsza wieś: Dzięgielów, gm. Goleszów, Harbułtowice, gm. Kochanowice, Sumina, gm. Lyski.

w kategorii najpiękniejsza zagroda: Małgorzata Marszałek, gm. Olszytn, Danuta i Helmut Ulfik, gm. Ciasna Elżbieta i Andrzej Krzus, gm. Węgierska Górka.

w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi: modernizacja świetlicy w Słupsku (gm. Rudziniec), centrum wsi w Chlinie w gm. Ĺťarnowiec i modernizacja pawilonu sklepowego na świetlicę w Pabianicach w gm. Janów.

W IV edycji konkursu łączna wartość nagród wyniosła 60 tys. zł.

Regulamin konkursu