Plan strategiczny rozwoju na rzecz regionalnego ekosystemu innowacji społecznych w województwie śląskim

 graf. UMWS graf. UMWS
Działania projektu “IN SITU” wchodzą w ostatnią fazę wdrażania

Działania międzynarodowego projektu “IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme”, którego polskimi realizatorami są Województwo Śląskie, reprezentowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej wchodzą w ostatnią fazę wdrażania. Jednym z osiągniętych rezultatów w ramach partnerskiego projektu jest Plan strategiczny rozwoju na rzecz regionalnego ekosystemu innowacji społecznych w województwie śląskim.

Dokument ten zawiera m.in. wnioski z przeprowadzonych w 2021 roku badań w zakresie stanu wdrażania innowacji społecznych w województwie śląskim wraz z analizą SWOT oraz opisem możliwych działań do podjęcia i wdrożenia w regionie w zakresie wsparcia innowacji społecznych w kontekście celów wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Materiał uwzględnia również przykładowy zestaw rekomendacji na rzecz zaangażowania interesariuszy i zarządzania systemowego w obszarze ekosystemu innowacji społecznych w województwie śląskim oraz katalog narzędzi i instrumentów w zakresie finansowania działań, inicjatyw i projektów w ramach innowacji społecznych w regionie.

Odbiorcami planu strategicznego mogą być wszystkie osoby, organizacje i instytucje działające lub planujące rozpocząć działania w obszarze szerokorozumianych innowacji społecznych. Materiał może być szczególnie przydatny dla przedstawicieli nauki i biznesu, instytucji publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz innych podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej jak również instytucji pomocowych oraz środowisk osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załączniki
Plan strategiczny rozwoju na rzecz regionalnego Systemu Innowacji Społecznych w Województwie Śląskim [PDF 676,8kB] 


tagi: