Wsparcie inwestycji drogowych

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Niemal 30 mln zł trafi do 29 gmin województwa śląskiego na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 28 maja umowy w tej sprawie podpisali marszałek Jakub Chełstowski, członek zarządu Michał Woś oraz przedstawiciele samorządów z regionu

Dodatkowo z samorządem Cieszyna została podpisana umowa w ramach działania „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowalne przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Dotyczy ona przebudowy targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie. 

"Przekazaliśmy dziś niemal 30 milionów złotych na inwestycje w niezwykle istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności. Na poziomie gminnym i powiatowym kluczowe znaczenie mają drogi lokalne. 29 samorządów w niedługim czasie zrealizuje zadania, na które czekają mieszkańcy. Samorząd województwa wspiera te działania. Cieszę się, że skala inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest tak znaczna i potwierdza dobrą współpracę samorządu województwa z gminami i powiatami" – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Barierą rozwoju społeczno – ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura).

Budowa i modernizacja infrastruktury handlowej ma na celu stworzenie miejsc gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie. Inwestycje w zakresie targowisk prowadzą do skrócenia łańcucha żywnościowego i zwiększenia udziału rolników w wartości dodanej. Budowa targowisk ułatwi dystrybucję produktów rolnych.

Lista gmin, których przedstawiciele podpisali umowy na inwestycje drogowe:

Gmina Lelów

Gmina Dąbrowa Zielona

Gmina Przyrów

Gmina Janów

Gmina Mstów

Gmina Hażlach

Gmina Brenna

Gmina Strumień

Gmina Goleszów

Gmina Starcza

Gmina Ślemień

Gmina Pawonków

Gmina Świnna

Gmina Ciasna

Gmina Rędziny

Powiat Kłobucki

Gmina Kłobuck

Gmina Kruszyna

Gmina Opatów

Gmina Krzepice

Gmina Pilica

Gmina Koniecpol

Gmina Woźniki

Gmina Chełm Śląski

Gmina Konopiska

Gmina Krzyżanowice

Gmina Kuźnia Raciborska           

Gmina Buczkowice

Gmina Godów

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Wykaz: drogi lokalne [PDF 217,4kB]
Wykaz: targowiska [PDF 357,5kB]

Filmy