Podpisano umowę na budowę mostu na Odrze

 Podpisanie umowy na budowę mostu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na budowę mostu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Obiekt powstanie w ciągu Drogi Wojewódzkiej 421

W podpisaniu umowy uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, parlamentarzyści, poseł RP Krzysztof Gadowski i senator RP Henryk Siedlaczek, starosta raciborski Grzegorz Swoboda oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Zbigniew Tabor.

- To bardzo ważna, aczkolwiek również i bardzo trudna inwestycja. Prace dokumentacyjne sięgają jeszcze bowiem 2020 roku, ważny jest jednak efekt w postaci umowy, którą podpisujemy. Wartość tego projektu to aż 293,7 mln zł. Inwestycji mostowej tak dużego kalibru Zarząd Dróg Wojewódzkich jeszcze nie realizował, wiec możemy powiedzieć, na swój sposób piszemy dziś nową historię. To znaczący moment nie tylko dla lokalnej społeczności, ale w przyszłości także dla gospodarki regionu, bo sprawna komunikacja zawsze staje się dla niej impulsem. W ten sposób buduje się przestrzeń dla biznesu. Mijająca kadencja pod względem nakładów na budowę i modernizację dróg była rekordowa. Licząc od 2018 do 2024 roku przeznaczymy na ten cel łącznie blisko 2,7 mld zł. – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

Obecnie ruch tranzytowy w tym rejonie jest ograniczony z uwagi na przerwanie ciągłości drogi wojewódzkiej na rzece Odrze, gdzie transport uczestników ruchu drogowego, realizowany jest poprzez przeprawę promową. Nowy odcinek przebiegu drogi wojewódzkiej wraz z przeprawą mostową na rzece Odra o długości około 2,7 km obejmuje budowę m. in.: drogi klasy technicznej G, skrzyżowań planowanej drogi z istniejącą siecią drogową, dróg obsługujących tereny pozbawione dostępu do dróg po wybudowaniu drogi, elementów bezpieczeństwa ruchu jak: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, oznakowanie, odwodnienie, drenaż i oświetlenie, kanału technologicznego, przejazdów gospodarczych, przepustów, urządzeń ochrony środowiska, kolidującej infrastruktury technicznej, inne niezbędne obiekty niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji i funkcjonowania drogi (np. przebudowa ogrodzeń, budowa murów oporowych etc.).W ramach zadania kluczowym obiektem jest most na Odrze. Z uwagi na uwarunkowania terenowe, zostanie wykonany obiekt mostowy o długości 633,6 m, składający się z 13 przęseł o rozpiętości od 40 do 50 m. Ze względu na ilość przęseł, obiekt zostanie zrealizowany w technologii nasuwania podłużnego.

- Jest to kolejne, po obwodnicy Raciborza, połączenie na osi wschód-zachód pokonujące Odrę i łączące komunikacyjnie Województwa Śląskie i Opolskie. Dla lokalnego ruchu ta inwestycja jest wręcz rewelacyjna. Niektórzy rolnicy mają pola z jednej i drugiej strony. Prom nie rozwiązuje sprawy. Zdarza się, że prom nie działa ze względu na niski bądź wysoki stan Odry. Dlatego realizacja tej inwestycji dla mieszkańców naszego subregionu to bardzo ważny moment okupiony wieloma emocjami – podsumował senator RP Henryk Siedlaczek.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie umowy na budowę mostu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na budowę mostu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na budowę mostu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na budowę mostu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na budowę mostu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na budowę mostu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na budowę mostu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na budowę mostu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na budowę mostu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na budowę mostu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS