Podróż za jeden bilet

 Podpisanie porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Czas na wspólną taryfę biletową dla mieszkańców aglomeracji. Od 1 marca będzie można korzystać z ofert Kolei Śląskich, ZTM i Polregio na terenie aglomeracji mając przy sobie jeden bilet

Porozumienie w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego dla mieszkańców aglomeracji podpisali marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Łukasz Czopik, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak i przedstawiciele regionalnych przewoźników: Kolei Śląskich i Polregio.

„Na taką informację mieszkańcy czekali od bardzo dawna i cieszę się, że udało się znaleźć właściwą formę dla tej współpracy. Transport publiczny w województwie śląskim powinien być nowoczesny, ekologiczny i konkurencyjny cenowo, by mógł stanowić realną alternatywę dla korzystania z samochodu. Wspólny bilet, integrujący ofertę Zarządu Transportu Metropolitalnego, Kolei Śląskich i Polregio na terenie aglomeracji to nie tylko oszczędność dla portfela, ale także większa możliwość wyboru środka transportu dla pasażerów, którzy nie muszą porównywać ofert każdego z przewoźników, by komfortowo i bezpiecznie dotrzeć do celu” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

„To dla nas milowy krok na drodze do pełnej integracji różnych środków transportu. Na tym polegać powinno podróżowanie po dużych skupiskach miejskich, że pasażer nie zastanawia się, czy jego bilet obowiązuje w danym środku transportu, tylko po prostu wybiera najszybsze lub najwygodniejsze w danym momencie połączenie. A pociąg w wielu sytuacjach jest zdecydowanie szybszy nie tylko od autobusu czy tramwaju, ale również od samochodu” – mówił Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Od 1 marca 2024 roku cena biletu 30-dniowego ważnego na terenie 1 miasta wynosić będzie 119 zł. Dzięki porozumieniu pasażerowie zyskają możliwość poruszania się komunikacją miejską i koleją. Bilet na dwa sąsiadujące ze sobą miasta będzie kosztował 149 zł. Nowością w taryfie będzie Metrobilet Obszarowy 30. Bilet ten będzie uprawniał do podróżowania w ramach całej sieci – wszystkimi środkami transportu. W kolejach na jego podstawie będzie można poruszać się na obszarze od trzech do sześciu graniczących ze sobą kolejno gmin. Cena biletu obszarowego to 189 zł. Metrobilet Sieć 30 ważny na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na wszystkich liniach kolejowych Kolei Śląskich i POLREGIO na obszarze GZM kosztował będzie 249 zł. Dotychczasowy wspólny bilet 24h+Kolej pozostanie w tej samej cenie – 24 zł, zmieni się tylko jego nazwa na Metrobilet 24h.

„W całej Polsce trwa ogromny projekt modernizacji infrastruktury kolejowej. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii największe utrudnienia rozpoczną się w 2024 roku w związku z przebudową węzła katowickiego. Podpisane dziś porozumienie to doskonała wiadomość dla pasażerów, bo dzięki współpracy czterech podmiotów, niedogodności związane z przebudową węzła katowickiego będą znacznie mniejsze, a możliwość skorzystania z jednego biletu pozwali na większą elastyczność w poruszaniu się komunikacją publiczną na terenie Śląska i Zagłębia” – tłumaczył Patryk Świrski, prezes zarządu Kolei Śląskich Sp. z o.o.

Zmiany w taryfie Transportu GZM wejdą w życie 1 marca 2024 r. Do integracji ma zostać włączony również fragment linii kolejowej S9 na odcinku Tarnowskie Góry – Pyrzowice lotnisko i dalej do Siewierza, przebiegający przez Miasteczko Śląskie, nie będące częścią GZM. Projekt ma charakter pilotażowy i będzie obowiązywał do 31 grudnia 2024 roku.

Dzięki porozumieniu z POLREGIO na podstawie Metrobiletów będzie można korzystać z większej liczby połączeń. Dotychczas obowiązywały tylko w pociągach obsługiwanych przez tę spółkę między Katowicami a Sławkowem. Teraz możliwe będzie korzystanie z tych pociągów między Gliwicami a Pyskowicami i gminą Rudziniec oraz między Katowicami i Mysłowicami, w pociągach jadących w kierunku Krakowa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie porozumienia w sprawie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS