Podsumowanie - Regionalne Forum Energetyczne Województwa Śląskiego 2022

Forum Energetyczne za nami. Podsumowanie naszych działań.

W dniach 15-16 grudnia 2022 r. w hotelu Stok w Wiśle odbyło się kolejne już Regionalne Forum Energetyczne Województwa Śląskiego, organizowane przez Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Forum kierowane było przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców branży energetycznej, uczelni technicznych oraz wszystkich osób związanych zawodowo z tematyką szeroko rozumianej energetyki i ochroną środowiska.

Podczas dwóch dni obrad, w których uczestniczyło ponad 120 osób, poruszane były tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym, nowym podejściem samorządów do efektywności energetycznej, rozwojem wodoru i paliw alternatywnych oraz ujęciu ich w bilansie energetycznym, a także gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ).

W trakcie Forum odbyło się również wyjazdowe, otwarte posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii oraz Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej – działających przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów w Katowicach.

W załączeniu znajdują się materiały z Forum.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
     Zdjęcie

Załączniki
Dekarbonizacja ciepłownictwa [PDF 2,3MB]
Energia cyrkularna [PDF 3,0MB]
Finansowanie poprawy efektywności energtycznej przez BOŚ [PDF 1,4MB]
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 [PDF 1,6MB]
Od termicznego przekształcania odpadów do procesu odzysku materiałowego - FORTUM [PDF 2,3MB]
Oszczędzanie energii wdobie kryzysu energetycznego [PDF 5,1MB]
Realizacja uchwały antysmogowej [PDF 2,3MB]
Rola edukacji w transformacji energetycznej w kierunku GOZ [PDF 1,8MB]
Rola magazynów energii w budowaniu bezp. energetycznego regionu [PDF 4,4MB]
Ślaskie. Przywracamy błękit.pdf [PDF 7,6MB]
Wodór paliwem przyszłości i Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa [PDF 1,9MB]
Wsparcie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej [PDF 3,7MB]