Powrót regularnych połączeń kolejowych Gliwice-Rybnik

 Briefing dot. połączenia kolejowego Gliwice-Rybnik. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Briefing dot. połączenia kolejowego Gliwice-Rybnik. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
9 czerwca uruchomione zostaną codzienne pociągi między Rybnikiem i Gliwicami

Koleje Śląskie oprócz dotychczas kursujących pociągów weekendowych uruchomią dodatkowo 8 codziennych pociągów (4 pary) na dobę. Rozszerzenie oferty do 18 pociągów (9 par) na dobę planowane jest od 1 września.

Przywrócenie połączeń kolejowych na trasie Gliwice-Rybnik ogłoszono podczas piątkowej (19.04.) konferencji prasowej z udziałem: marszałka województwa Jakuba Chełstowskiej, radnej RM w Gliwicach Katarzyny Kuczyńskiej-Budki, prezydenta Rybnika Piotra Kuczery, radnego Sejmiku Grzegorza Wolnika oraz prezesa Kolei Śląskich, Patryka Świrskiego.

Uruchomienie powyższych nowych pociągów łączących Rybnik z Gliwicami będzie możliwe dzięki współpracy Województwa Śląskiego, Miasta Rybnika i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które zadeklarowały partycypowanie w kosztach przedsięwzięcia. Szacunkowy koszt kursowania nowych pociągów w 2024 roku wyniesie ok. 3,5 mln zł.

Oprócz Rybnika i Gliwic pociągi obsłużą następujące stacje i przystanki pośrednie: Rybnik Paruszowiec, Leszczyny, Knurów, Przyszowice. Mniejsza liczba pociągów w okresie wakacji związana jest z prowadzonymi pracami torowymi na liniach kolejowych nr 140 i 149, w wyniku których przepustowość linii kolejowych będzie ograniczona. Dlatego uruchomienie pełnej oferty rozkładowej będzie możliwe od września.

- Regularne połączenie kolejowe pomiędzy Rybnikiem a Gliwicami jest niezwykle ważne dla lokalnych społeczności obu miast i gmin ościennych. Choćby ze względu na dojazdy pracowników do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gliwicach, a to miasto warto przypomnieć, jest przecież bardzo ważnym ośrodkiem akademickim w regionie. Uruchomiliśmy – i to dosłownie – w ekspresowym tempie 3,5 mln zł z budżetu województwa na wznowienie kursów składów na tej trasie. Jednocześnie wzmacniamy pozycję Kolei Śląskich jako przewoźnika, które są coraz popularniejszym środkiem transportu za czym przemawiają liczby. Z oferty kolei skorzystały w ubiegłym roku 22 miliony pasażerów – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

-  Odnowienie tej linii kolejowej nie będzie bardzo skomplikowane, ponieważ na tym odcinku ruch pociągowy się odbywa, tyle że weekendowo. Koleje Śląskie mają też dobry argument, ponieważ nie ma ruchu kołowego na tej trasie, więc mogą mieć duże napełnienia pociągów. To jest dobry czas, aby to połączenie kolejowe przywrócić. Skorzystają też na tym mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn, gdzie powstaje centrum przesiadkowe i Knurowa, który na mapie tego połączenia odgrywa przecież bardzo ważną rolę – argumentuje radny Sejmiku Grzegorz Wolnik, który składał w tej sprawie interpelację.

- Od 1 września planujemy na tej trasie 18 codziennych pociągów. To nasza reakcja na potrzeby pasażerów z Rybnika i Knurowa którzy zwracali uwagę na to, że oferta komunikacyjna pomiędzy tymi miastami jest bardzo uboga - wyjaśnia Patryk Świrski, prezes Kolei Śląskich.

- Bardzo się cieszę, że mój wniosek spotkał się z pozytywną reakcją władz województwa i Kolei Śląskich. Wiele osób z Rybnika przyjeżdża do pracy w Gliwicach, ale i mieszkańcy naszego miasta jeżdżą do Rybnika. Teraz będą mogły korzystać z połączenia kolejowego - mówi Katarzyna Kuczyńska-Budka.

- To bardzo dobra wiadomość dla rybniczan studiujących i pracujących w Gliwicach. Wskazywaliśmy potrzebę codziennego połączenia Rybnik – Gliwice od dawna. Powiem więcej – walczyliśmy o nie! Koleje Śląskie okazały się po raz kolejny wiarygodnym partnerem i bardzo się z tego cieszymy - mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Briefing dot. połączenia kolejowego Gliwice-Rybnik. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Briefing dot. połączenia kolejowego Gliwice-Rybnik. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Briefing dot. połączenia kolejowego Gliwice-Rybnik. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Briefing dot. połączenia kolejowego Gliwice-Rybnik. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Briefing dot. połączenia kolejowego Gliwice-Rybnik. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Briefing dot. połączenia kolejowego Gliwice-Rybnik. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Briefing dot. połączenia kolejowego Gliwice-Rybnik. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Briefing dot. połączenia kolejowego Gliwice-Rybnik. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Briefing dot. połączenia kolejowego Gliwice-Rybnik. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Briefing dot. połączenia kolejowego Gliwice-Rybnik. fot. Andrzej Grygiel / UMWS