Powstanie nowy park logistyczny w regionie

W Rybniku powstanie park logistyczny firmy Panattoni.

teren inwestytyjny porośnięty zielenią na tle błękitnego nieba FOT. UM Rybnik

Teren, dzięki rozstrzygniętemu przetargowi o którym pisaliśmy TUTAJ, nabyła filia Panattoni Development Company która jest liderem na rynku nieruchomości przemysłowych. Firma prowadzi działalność w oddziałach na terenie Ameryki Północnej i w Europie. Z perspektywy  miasta pozyskanie inwestora takiego jak Panattoni jest kluczem do zapewnienia swoim mieszkańcom wielu nowoczesnych miejsc pracy oraz rozwinięcia się pod względem gospodarczym. Sprzedany teren planowo ma być zagospodarowany pod zabudowę produkcyjną i usługową liczącą nawet do 50 000 m kw. powierzchni magazynowych. Powstały kompleks będzie realizowany zgodnie z wytycznymi koncepcji zrównoważonego rozwoju, by finalnie przejść przez proces certyfikacji środowiskowej metodą BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodna poziomie Excellent (70% - 85% w punktacji).

Rozstrzygnięcie przetargu to zakończenie długiego etapu przygotowań, dla których kluczowym momentem było otwarcie rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej. Warto podkreślić, że województwo śląskie jest regionem o najlepszej w kraju dostępności transportowej, zajmuje bowiem pierwsze miejsce pod względem gęstości infrastruktury drogowej oraz drugie miejsce pod względem długości dróg publicznych. Długość samych autostrad i dróg ekspresowych na terenie regionu wynosi prawie 400 km. Ważną rolę w układzie komunikacyjnym zajmuje Metropolia GZM, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A4.

 

Na podstawie:

https://rybnik.naszemiasto.pl/rybnik-rekordowy-przetarg-rozstrzygniety-sprzedano-40/ar/c1-8740543

https://www.terenyinwestycyjne.info/wiadomosci/tereny-inwestycyjne/rybnik-na-40-hektarowej-dzialce-powstanie-park-logistyczny

https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/rekordowy-przetarg-rozstrzygniety

http://drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl/

https://plgbc.org.pl/zrownowazone-budownictwo/certyfikacje-wielokryterialne/breeam/