Praktyki i staże

Staże i praktyki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stale poszukuje kandydatów na: staże organizowane w ramach: umów zawieranych z powiatowymi urzędami pracy, instytucjami zewnętrznymi jak również staże z projektów unijnych itp. oraz praktyki uczniowskie, studenckie i absolwenckie.

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego to doskonała okazja do poznania pracy w instytucji regionalnej szczebla samorządowego oraz do zapoznania się z  funkcjonowaniem pracy w wybranym Departamencie. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego to różnorodność zadań, przedsięwzięć, programów i projektów. Osoby zainteresowane mogą poszerzyć swoją wiedzę w praktyce oraz zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, co z pewnością ułatwi im rozwój dalszej kariery zawodowej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Referat ds. rekrutacji i adaptacji pracowników
Ligonia 46, Katowice 40-037
telefon: +48 (32) 20 78 363/364
e-mail: marta.szpicka-marzec@slaskie.pl