Program Klub

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej

Realizowany przez Województwo Śląskie Program Klub skierowany jest do klubów sportowych, jako wsparcie w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

Zadanie realizowane jest w formie otwartego konkursu ofert, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Dofinansowane są działania w zakresie szkoleń dzieci i młodzieży, z podziałem na kluby jednosekcyjne i wielosekcyjne.

Program pozwala wielu klubom na rozszerzenie realizowanych działań o organizację obozów sportowych oraz prowadzenie treningów w większym zakresie. Małe kluby otrzymują realne wsparcie, co pozwala na zwiększenie ilości zajęć, zakup niezbędnego sprzętu, opłacenie trenerów, a w przypadku organizacji obozu również na pokrycie innych kosztów.

Program Klub promuje aktywny i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. Dzięki temu Programowi, młodzi sportowcy mogą rozwijać swoje sportowe pasje, a w następstwie osiągać kolejne sukcesy, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

W latach 2020-2024 na realizację Programu Klub przekazano łącznie kwotę 8 800 000 zł – dofinansowanie otrzymało ponad 400 organizacji.

Załączniki
Program Klub 2020 [PDF 333,0kB]
Program Klub 2021 [PDF 334,9kB]
Program Klub 2022 [PDF 477,2kB]
Program Klub 2023 [PDF 202,3kB]
Program Klub 2024 [PDF 617,6kB]